Fördelar och nackdelar med min användning av rusmedel: Stödfrågor för självutvärdering

Material riktat till unga vuxna för att överväga de positiva och oönskade effekterna av sin egen droganvändning och för självutvärdering av fördelar och eventuella skador av att minska eller sluta använda. På baksidan av det dubbelsidiga materialet kan du hitta tips för att minska och sluta använda och minska riskerna vid användning.

Materialet har utvecklats utifrån det cannabisinterventionsmaterial som utvecklats i EHYT r.f.’s och YAD r.f.’s Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -projektet.

Ladda ner material
Fördelar och nackdelar med min användning av rusmedel: Stödfrågor för självutvärdering ( 423,85 KB, pdf ) Ladda ner