Hemuppgift för rusmedelsfostran i lågstadiet

Hemuppgiften är riktad åt föräldrar med barn i lågstadiet. Uppgifterna görs tillsammans med familjen hemma. Frågorna stöder rusmedelsfostran för lågstadiebarn.

Det är nyttigt för barn att veta vad vuxna förväntar sig. Därför är det viktigt att föräldrarna diskuterar familjens regler och förhållningssätt till rusmedel med sina barn.

Materialet är menat som stöd för skolans rusmedelsfostran och kan delas ut under föräldrakvällar. Alternativt kan hemuppgiften printas ut och delas åt eleverna i klassen.

Storlek 2 x A4, format PDF.

Ladda ner material
Hemuppgift för rusmedelsfostran i lågstadiet EHYT rf.pdf_s ( 170,61 KB, pdf ) Ladda ner
Ladda ner materialet gratis ovan.