Bueno kontrollbana om cannabis

Bueno Kontrollbana om cannabis är ett undervisningsmaterial riktat främst till ungdomar i åldern 16–20. Kontrollbanan består av fem kontroller där ungdomarna i smågrupper funderar på bland annat effekterna av cannabis, konsekvenserna av användning på studier och arbete samt hur cannabis framställs i media. Materialet kan användas i skolor, i läroanstalter, på internat, i verkstäder och i ungdomsarbetet som en helhet eller t.ex. en uppgift åt gången.
Printa ut uppgiftspappren till ungdomarna och guiden till dig som leder kontrollbanan.

Ladda ner material
Kontrollbana_cannabis_handledarens guide_2024 ( 17,35 MB, pdf ) Ladda ner
Kontrollbana_cannabis_uppgifter_2024 ( 583,86 KB, pdf ) Ladda ner