Vi söker utbildare i spelfostran

Nuoret istuvat yhdessä ja nojaavat seinään.

Våra utbildare håller Spelkunskap-lektioner i grundskolan för elever i årskurserna 1–9. Utbildarna får även möjligheten att hålla temaenliga föräldrakvällar och personaltillfällen. Arbetet inleds i september 2024.

Vi söker tvåspråkiga (svenska-finska) utbildare till följande områden: Östra Nyland. Observera att utbildarutbildningen ordnas på finska.

Vi söker finskspråkiga utbildare till följande områden: Uleåborg och Åbo-Lojo

Utbildarna i spelfostran tillhör Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s utbildarnätverk för skolarbete. Vi har ca 40 aktiva utbildare i nätverket. Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf är en nationell sakkunnig- och medborgarorganisation, som med sin verksamhet förebygger skadeverkningar orsakade av alkohol, nikotinprodukter, droger och spelande.  

Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna diskuteras bland annat spelande i samband med balanserandet av vardagen och både för- och nackdelar förknippade med spelande. På föräldrakvällen och personalmöten diskuteras vikten av fostrarnas insats i spelfostran såväl i skolan som hemma, samt den roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv.   

Lektionerna är uppbyggda så att alla elever har möjlighet till deltagande oberoende sin spelbakgrund. Från och med åk 5 ingår diskussioner om sociala medier i undervisningen.

Läs mer: Information om spelfostran

Spelkunskap -för lågstadieskolor

Spelkunskap -för högstadieskolor

Vad innebär det att jobba hos oss som utbildare inom spelfostran?

För att du skall kunna arbeta som utbildare hos EHYT förutsätter vi att du har möjligheten att delta i en två dagars utbildarutbildning i Helsingfors 27-28.8. och ett webbinarium som ordnas på kvällen 29.8. (2 timmar). Dessutom tillhör en inskolning till lektionsarbetet i skolan med stöd av EHYT:s utbildningsplanerare.

Jobbet lämpar sig bäst för studerande eller personer med deltids- eller skiftarbete. Utbildarna jobbar i regel på vardagar 8-16, sporadiskt även kvällstid. Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret och område. Arbetet inleds tidigast i september 2024.

För utbildningarna betalas ett arvode på ca 31 €/ 60 minuters lektion. Utbildaren ska vara förberedd på att resa till skolor i närheten av den kommun där utbildaren är bosatt och på att arbetsdagarna delvis kan bli långa. Tillgång till bil ses som en fördel. Rese- och eventuella boendekostnader ersätts till utbildaren och utbildaren har rätt till dagpenning i enlighet med statens resereglemente.

Vad väntar vi oss av dig som söker?

Du är personen vi söker om du har erfarenhet av att jobba med grupper av unga och om du är intresserad av att diskutera med unga om digitalt spelande och fenomen kopplade till ämnet. Du har eget spelintresse, goda kunskaper inom digitalt spelande och sociala medier eller intresse för att lära dig om ämnet. Du har goda färdigheter i växelverkan och du kan även fungera i utmanande gruppsituationer. Du har erfarenhet av att undervisa eller utbilda. Du kan delta i vår finskspråkiga utbildarutbildning.

Vad kan vi erbjuda dig?

Arbete på EHYT är meningsfullt: vi jobbar för att främja välmående och minska på skador orsakade av rusmedel eller spelande. Vi erbjuder en paradplats för spelfostran i skolvärlden.

Hur söker du till oss?

Vi förväntar oss din ansökan med CV senast 27.5.2024 via ansökningsblanketten.

Till ansökningsblanketten >>

Työpaikkailmoitus suomeksi

Tilläggsinformation och frågor:

Utbildningsplanerare Krista Schulman, krista.schulman(a)ehyt.fi, tel.050 466 4941

EHYT rf är en rökfri arbetsplats.