Förbudsklistermärken mot användning av nikotinprodukter

0,00 

Klistermärket (storlek: 15x15cm) är avsett för läroinrättningar och förbjuder användning av cigarretter, snus och e-cigarretter. Klistermärket lämpar sig för inomhusbruk och kan fästas i inomhuslokaler i läroinrättningen. Märket visar att läroinrättningen följer tobakslagen. Klistermärket är avsett för alla läroinrättningar som har under 18-åriga elever.

Observera att klistermärket på grund av lagtexten inte som sådant lämpar sig för till exempel ungdoms- eller fritidslokaler utanför läroinrättningar.

Klistermärkena är producerade som en del av ett nikotinprojekt som samordnas av EHYT rf.

Förbudsklistermärken även tillgängliga på finska: