Förbudsskyltar mot användning av nikotinprodukter

0,00 

Förbudsskylten är avsedd för skolor och förbjuder användning av cigarretter, snus och e-cigarretter. Det lämpar sig för utomhusbruk och visar att läroinrättningen följer tobakslagen. Förbudsskylten är avsedd för alla läroinrättningar som har under 18-åriga elever. Förbudsskylten kan fästas på läroinrättningens yttervägg.

Observera att förbudsskylten på grund av lagtexten inte som sådan lämpar sig för till exempel ungdoms- eller fritidslokaler utanför skolan.

Förbudsskylten har framställts som en del av ett nikotinprojekt som samordnas av EHYT rf.

Storlek: 30 x 30 cm

Förbudsskylten även tillgänglig på finska
Skylten kan beställas mot postavgift