Tankar kring ungas välmående i undantagstillståndet. Hur kan vi stöda unga?

Nuoria yhdessä.

I media har framförallt ungas välbefinnande lyfts upp till diskussion i allt större grad. Även en del undersökningar har låtits utföra om hur ungdomarna mår just nu under undantagstillståndet. Orsaken till att ungas välmående lyfts fram tror jag att beror på att vi är i en ny situation och vill kunna förstå ungas upplevelser av vardagen. Rutinerna är ändrade, unga är inte fysiskt i skolan bland kompisar och lärare och vi alla vistas hemma distanserade från varandra. Vi lever i en avvikande tid. Jag ser det som välkommet och högaktuellt att granska undantagstillståndets påverkar på ungdomarnas välbefinnande med tanke på samhällsinsatser nu och i framtiden.

Distansundervisningen pågår fram till 13.5 och jag har hört att lärarna gjort ett suveränt jobb med organiseringen av undervisningen. Många unga sköter skolan och läxorna utan problem hemifrån, men samtidigt är situationen svår för många. Undantagstillståndet kommer säkert att sätta sina spår. Hur vet ingen, men jag tror framförallt att aktörer inom förebyggande verksamhet och ungdomsfrågor kommer att behövas efter corona krisen i skolorna kanske mer än tidigare.

Tillbaka till hur unga upplever den rådande situationen. Upplevelserna är säkert känslofyllda och många. Framförallt upplever unga sociala relationer, speciellt de man har i skolan, som väldigt viktiga. Så är det inte ändå för alla. Å ena sidan har undantagstillståndet säkert varit en lättnad för unga som känt ångest och varit mobbade i skolan. Å andra sidan kan skolan vara den enda plats för många unga att träffa kompisar och trygga vuxna. Speciellt de som åker skolskjutsar och bor längre borta har undantagstillståndet bundit ungdomarna mer eller mindre till hemmen. Många ungdomar saknar säkert skolan, lärarna, kompisar och hobbyverksamheten samt möjligheten att röra sig relativt fritt i vardagen.

Skolan är också en väldigt viktig plats och instans för flera aktörer som arbetar med ungdomar. Det är platsen där man når ut och bemöter. Bland annat EHYT:s skolverksamhet jobbar under skolläsåret med bemötande lektionsverksamhet för att diskutera rusmedel, hälsa och välmående men också spelande. Lektioner som sker fysiskt i skolan möjliggör till att lyssna på ungdomar, höra hela gruppen, se reaktioner, kroppsspråk och miner. Det fysiska bemötandet och närvaron kommer inte att kunna ersättas digitalt, men digitala lösningar är ett alternativ som bör beaktas i stunder som inte kan utföras på plats och ställe. Därför planerar vi just nu rusmedelsförebyggande lektioner som kan tas i bruk i undantagstillstånd eller i andra lägen där vi inte fysiskt kan närvara i samma utrymme med elever.

Skolan, ungdomsarbete och hobbyverksamheten har redan tagit i bruk flera digitala lösningar. Bland annat i ungdomsarbete jobbar många på distans när ungdomsgårdarna nu är stängda. Ungdomsarbetarna och uppsökarna ambulerar ute på stan eller i byn och möter unga som rör sig i gäng. Dessutom har digitalt ungdomsarbete rivstartat på flera orter. En ungdomsarbetare berättade för mig att han och hans kollegor nått ut till så att säga ”nya” ungdomar via Discord, alltså till sådana unga som rör sig i den virtuella världen, i sociala medier och i spel. De unga som inte tidigare besökt ungdomsgårdarna men nu istället hittat till den digitala ungdomsgården och får stöd den vägen.

Vi kan inte förutspå hur framtiden kommer att se ut och därför behöver vi utveckla komplimenterande metoder digitalt för att nå och stöda unga. Kanske vi tvingas till att arbeta i en liknande situation även i fortsättningen. Då är det viktigt att kunna erbjuda digitala lösningar i situationer där det fysiskt inte går att vistas på samma plats. Nästa höst tror jag ändå att vi återgår till att göra bemötande verksamhet i skolor och vardagen kommer så småningom att återgå mot det normala. Om rusmedelsförebyggande arbete blir aktuellt så får du gärna kontakta undertecknad.

Du som arbetar med barn och ungdomar! Vill du motta aktuell information om rusmedels- och spelfostran på svenska i din e-post? Beställ EHYT:s nya svenskspråkiga nyhetsbrev här