Sanningen om ungdomar och rusmedel

Och visst finns det ju mycket att diskutera när det kommer till detta tema. Efter Valborg kunde vi läsa i tidningarna om att polisen i Helsingfors hällt ut över 400 liter alkohol som de beslagtagit av ungdomar. Cannabis har vi nu redan en längre tid fått läsa om p.g.a. ökad användning och ökad positiv inställning till drogen bland speciellt ungdomar. Och sen den nyaste grejen som kommit fram, ungdomar som försöker få huvudet snurrigt med hjälp av lustgas. Allt det här är sådant som vi lätt kan åja och våja kring och diskussionerna slutar ofta i att någon kan utbrista ”usch nej, hemskt”.

Men det här är inte hela sanningen om ungdomar och rusmedel. Det är faktiskt många ungdomar som inte alls använder rusmedel och inte heller vill göra det. Och sedan finns det ungdomar som kan tänka sig att t.ex. dricka en öl eller två någon gång, men som definitivt inte vill vara fulla eller påverkade av andra rusmedel. Dessa båda trender är otroligt bra och det är fler och fler ungdomar som hänger med på dem hela tiden. Tyvärr får inte detta beteende lika mycket riviga rubriker och spaltutrymme i median. Men det här är ändå de diskussioner som jag allt oftare får föra med ungdomar i olika åldrar. Och det gläder mig oerhört att så många av våra ungdomar har ett så sunt förhållande till rusmedel. Jag hoppas att denna trend sprider sig ännu ytterligare och att även många vuxna kunde hoppa på den.

Kanske livet ändå är det bästa ruset.

 

Anne Ahlefelt

Ansvarig utbildare, EHYT rf