Föräldrar: Bjud inte ens på ett glas alkohol till din tonåring eller tonåringens jämnåriga vänner

Kilistely.

En vanlig föreställning är att om man låter tonåringar smaka på alkohol, kommer de att lära sig att använda alkohol på ett sunt sätt och som vuxen ha redskap att göra kloka val. Faktum är att tonåringar som bjuds på alkohol, oberoende av mängd, uppfattar situationen som ett godkännande av alkoholbruk från föräldrarnas sida, att det är okej att som minderårig dricka alkohol. Tonåringar lär sig inte hur de skall dricka alkohol ansvarsfullt utan endast att dricka.

Som förälder önskar man kanske också att göra alkoholen mindre spännande genom att bjuda på alkohol samtidigt som man hoppas på att den egna tonåringen som konsekvens låter bli att dricka i smyg med kompisarna. Tyvärr är den alkohol som föräldrarna bjuder på ofta endast ett tillägg till den alkohol tonåringen redan konsumerar tillsammans med kompisarna. Att låta minderåriga få tag på alkohol går stick i stäv med Finlands lag som förbjuder minderårigas alkoholanvändning, alkoholköp och att bjuda minderåriga på alkohol. Lagen är till för att skydda barn och unga.

På ett föräldramöte berättade en förälder att hemma har tonåringen inte fått smaka på alkohol och att man tillsammans diskuterat om alkohol, förväntningar, vilka hemmets regler är och varför de är viktiga att följa. Föräldern berättade om en konfirmationsfest som tonåringen bjudits till. På festen hade konfirmandens föräldrar bjudit på ett glas skumvin till alla gäster, vuxna som minderåriga. I en sådan situation vågar få tonåringar tacka nej. Tonåringar har en enorm vilja att vara till lags, inte minst som gäster i en kompis hem. Föräldern upplevde situationen som ett svek, som om mattan dragits under fötterna och som om konfirmandens föräldrar inte respekterat eller tänkt på hur man möjligtvis kommit överens om regler gällande alkohol i andra familjer.

Som föräldrar kan vi på förhand diskutera vad vi förväntar oss av det egna barnet. Vi kan betona att det går bra att i en liknande situation tacka nej och skylla på egna föräldrarna som förbjuder alkoholbruket innan 18 år, samt föreslå att tonåringen betonar hur besvikna föräldrarna skulle bli om det förtroendet bröts. Som föräldrar lönar det sig att komma överens om spelregler även med andra föräldrar. Varför inte skapa gemensamma whatsapp grupper där reglerna kommuniceras?

Föräldrar som bjuder t.ex. på ett glas alkohol till tonåringar signalerar tydligt att alkohol är något som hör till, utan att ge tonåringar utrymme att ifrågasätta alkoholbruk eller ge utrymme till att själv fatta beslut och tacka nej. Dessutom vill tonåringarna att föräldrarna är de som blandar sig i om en ungdom använder alkohol. När vuxna fattar beslut som berör tonåringar skall de komma ihåg att det som vuxna är mogna att tåla, klarar inte tonåringars kroppar alltid av. Att bjuda minderåriga på alkohol berättar mycket om den kultur vi lever i. Vi bjuder sällan på cigaretter till våra tonåringar i syfte att förhindra rökning eller lära minderåriga att röka sunt.

Som föräldrar kan vi påverka våra egna tonåringars alkoholbruk, inte genom att bjuda på alkohol, men genom att sätta upp regler och gränser, våga tala om alkohol och genom att föregå med gott exempel. Det är viktigt att diskutera med tonåringar om varför människor använder alkohol och hur man i hemmet förhåller sig till tonåringars alkoholbruk. Som förälder är det också viktigt att ge fördomsfritt utrymme för tonåringen att själv berätta om vad hen tänker om alkohol. Samtidigt är det viktigt att fundera över sin egen alkoholanvändning, speciellt då tonåringar ställer frågan om varför föräldrar dricker alkohol. Tonåringar bör känna till sina föräldrars åsikt om minderårigas alkoholbruk och om alkohol i allmänhet. En öppen diskussionskultur där även föräldrar reflekterar kring sina egna dryckesvanor bidrar till att tonåringar upplever frihet att ställa frågor och diskutera alkohol i hemmet.

Hustavlan Rusmedel och ungdomar hittas på www.ehyt.fi/sv/materialbank