Digitala spel – en del av ungas sunda vardag

Poika kännyllä.

På köpet lär vi oss språk, spelteknik men också sociala färdigheter i hur vi kommunicerar med andra och hur man fungerar i grupp.

På sistone har median publicerat nyhetsbomber om digitala spelens fördärvande effekter på unga. Det berättar ofta om oro av något slag och spelen är lätta att skylla på. Vuxna har nödvändigtvis inte hängt med i den teknologiska utvecklingen under de senaste tio åren och förstår inte varför många unga spelar. Spelen är tillgängliga för oss och vi kan spela nästan när som helst och var som helst. Jag vill därför fråga dig som är ung: Har du trygga vuxna närvarande i din vardag? Har vuxna talat med dig om spel, frågat dig varför unga spelar och vad spel betyder för dig? Och när har du senast spelat med t.ex. dina föräldrar? Ta tid för att diskutera med din familj, tala också om spelandet. Berätta varför spelandet är viktigt just för dig.

Det finns både för- och nackdelar i att spela, det kan vi inte kringgå. Frågan är inte hur länge du spelar per dag, utan viktigare är att känna att du har kontroll över din vardag. Hinner du sköta dina studier och läxor, kommer du ihåg att äta, uppehåller du dina sociala relationer, sover du tillräckligt och rör du på dig? Om dessa delar i ditt liv är i skick behöver du inte ha skuld över att du spelar. Digitala spel är en del av den sunda vardagen.

Om du börjar märka att spelandet äter upp all din tid i vardagen är här några tips att tänka på:

1. Får du alla dina planerade dagsuppgifter gjorda?

2. Pausar du i spel och håller du spelfria kvällar? När du sätter undan skärmen en timme före du går och sova, sover du bättre och pauser håller dina muskler i skick.

3. Håller du fast vid dygnsrytmen och dina förpliktelser, t.ex. motion, vila och studier?

4. Uppmärksammar du dina kompisar tillräckligt? Spenderar du tid med familjen? Är du ute tillräckligt?

5. Varför spelar du? Spelar du för att det är roligt eller flyr du sorg och ångest med att spela?

6. Skapa i förväg ett schema för spelandet. Men också ett schema för andra intressen.

7. Du kan också föra dagbok om ditt spelande och i dagboken svara på följande frågor:

– Vilka spel spelade du idag?

– Med vem?

– Hur länge spelade du?

– Hurdan känsla hade du före spelet?

– Och hurdan efter?

8. Om du känner att du har spelproblem kan du chatta på digipelirajaton.fi/chat