Prata om spel om pengar

Så här diskuterar du spel om pengar, identifierar spelproblem och för korta motiverande samtal.
Att spela om pengar är vanligt i Finland och för en del kan det vålla problem med ekonomin, relationerna och hälsan. För att identifiera riskspelande och spelproblem i ett tidigt skede är det viktigt att diskutera spel om pengar under möten med klienter inom social- och hälsovården. Om spelproblemen upptäcks i ett tidigt skede kan de negativa följderna minimeras eftersom klienten kan få hjälp med att hantera problemet. I detta stödmaterial presenteras en verksamhets modell för dig som är yrkesperson inom social- och hälsovården om hur du tar upp spel om pengar till diskussion, hur du identifierar spelproblem och hur du för korta motiverande samtal för att hjälpa klienten kontrollera sitt spelande.

Ladda ner material
prata om spel om pengar-2023 ( 1,17 MB, pdf ) Ladda ner