Bra fest och dålig fest -arbetspunkten

Arbetspunkten ”Bra fest och dålig fest” är menad som stöd till rusmedelsfostrande lektioner, temadagar eller workshoppar i läroanstalter på andra stadiet. Syftet med arbetspunkten är att få studeranden att fundera kring vad som gör en fest bra och vad gör den dålig. Ungdomarna får uttrycka sina åsikter och diskutera ämnet gemensamt.

Materialet och tillhörande anvisningar hittar du nedan.

Arbetspunkten tillgänglig även på finska:

Beskrivning

Arbetspunkten ”Bra fest och dålig fest” är menad som stöd till rusmedelsfostrande lektioner, temadagar eller workshoppar i läroanstalter på andra stadiet.

Syftet med arbetspunkten är att få studeranden att fundera kring vad som gör en fest bra och vad gör den dålig. Ämnet diskuteras med studerande. Det finns inga rätt eller fel svar utan varje deltagare har rätt till sin egen åsikt. Målsättningen är att skapa en positiv och konstruktiv diskussion om ämnet från flera olika synvinklar, t.ex. hur kan man försäkra sig om att festen blir bra, vad lönar det sig att beakta för att att en fest skall vara trevlig för alla?

Arbetspunkten behöver 1-2 ledare från läroanstalten. Dessutom behövs fläp/tuschtavlor, pennor och post-it lappar. Anvisningar för arbetspunkten kan laddas ovan.

Till materialet hör:

  • Anvisningar till “Bra fest och dålig fest” arbetspunkten
  • Rubriken “Dålig fest” (printas ut)
  • Rubriken “ Bra fest” (printas ut)