Arbetslivet på spel

Stödmaterialet Arbetslivet på spel är ett redskap för att planera och genomföra åtgärder som förebygger spelrelaterade skador på arbetsplatsen. Materialet är avsett att användas av till exempel arbetarskyddet, förtroendepersoner, personaladministrationen, cheferna samt av annan arbetsledning på arbetsplatsen.

I stödmaterialet klargörs också olika roller vid förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar i arbetsgemenskapen och roller vid främjande av en ansvarsfull arbetsplatskultur.

Stödmaterialet kan laddas ner gratis från Julkari. En länk till Julkari-arkivet finns under produktkortet.

Materialet tillgängligt även på finska:

Beskrivning

Ladda ner material i HÄR Julkari- julkaisuarkisto