Cilla Schroeder.

Schroeder Cilla

Sakkunning inom förebyggande rusmedelsarebete
050 407 4130 Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki

Jag planerar evenemang och utbildningar för Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete. Jag ansvarar för Rusmedelsdagarna-Päihdepäivät, som är ett seminarevenemang som ordnas årligen i samarbete med EHYT rf. Jag är även sakkunnig i frågor om förebyggande rusmedelsarbete, i synnerhet gällande barn och unga.