Spelkunskap-projektet för skolor har mottagits väl – barn, unga, lärare och föräldrar gynnas av att ha kunskap om digitalt spelande

Lapsi pitää kädessään peliohjainta.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Det finns ett tydligt behov att lyfta fram digitalt spelande och dess betydelse för barn och unga. I medierna skrivs en del om spelande och ofta förekommer termen spelberoende. Termen bekymrar många vuxna. Föräldrar undrar kanske ”är mitt barn spelberoende?” Projektet Spelkunskap i EHYT r.f. svarar på behovet av kunskap om digitalt spelande.

Inom ramen för spelfostran erbjuder projektet Spelkunskap lektioner, föräldrakvällar och utbildningar för professionella som möter barn och unga. Spelkunskap-lektionerna och föräldrakvällarna har kommit igång år 2019 och har mottagits väl både i skolor och i hemmen. Svenskspråkig spelfostran, innehållande lektioner och föräldrakvällar, är nytt i grundskolorna. Efterfrågan för verksamheten som Spelkunskap erbjuder har varit överraskande stor, vilket tyder på ett klart behov av spelfostran i skolor.

Under Spelkunskap-lektionerna diskuteras bl.a. sociala färdigheter och vänskap, spelens innehåll, för- och nackdelar med att spela, samt hur man skapar balans mellan spelande och övriga aktiviteter i vardagen.

”Lektionerna stöder och förstärker elevernas faktakunskaper och kompetenser och ger eleverna bättre färdigheter att bemästra sitt eget spelande”, säger utbildningsplanerare Annukka Såltin.

”Eleverna har tyckt om lektionerna i Spelkunskap. Barnen känner till spelvärlden och får prata med en vuxen som är intresserad av deras hobby. Barn vet väl att man inte kan spela konstant och att det är bra med gemensamt bestämda regler för spelandet. Man måste till exempel lägga sig i tid”, fortsätter Såltin.

Spelfostran stöder den interna kommunikationen i familjen och underlättar överenskommelser om gemensamma regler. Som ett stöd för fostran och föräldraskap behöver föräldrar kunskap om spelande.

”Föräldrar önskar enkla tips över hur man skall göra ifall barn spelar ofta eller för länge. Många berättar att föräldrakvällen gett en ny syn på spelande. Spelande kan vara roligt, kreativt och socialt, inte enbart tidsfördrift”, berättar Såltin.

Enligt undersökningen Hälsa i skolan 2019 mår barn och unga bättre än förr. Bruket av rusmedel har sjunkit, och unga har bättre relationer till sina föräldrar än tidigare. Samtidigt finns det oro över ungas välmående då digitalt spelande ökat markant.

”Ibland har vuxna svårt att förstå de egna barnens spelande vilket kan leda till oro, även i onödan. Spelandet är en hobby som alla andra hobbyn, även om det ter sig annorlunda för åskådaren. Spelfostran har som mål att öka förståelsen av digitalt spelande och stöder formningen av en positiv spelkultur samt förebygger spelrelaterade problem. Betydelsen av spelfostran ökar i och med digitaliseringen”, säger Såltin.  

EHYT r.f. erbjuder lektioner, föräldrakvällar, personalmöten samt utbildningar till professionella inom projektet Spelkunskap. Spelkunskap finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Skolverksamheten inom EHYT r.f. medverkar på EDUCA 2020. Besök Spelkunskap i monter 6r34 i Hörnan. Välkommen!

Kontakt:

Annukka Såltin
utbildningsplanerare, Spelkunskap-projektet
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f. Elimägatan 27, 00510 Helsingfors
Tel. 050 435 4248
annukka.saltin@ehyt.fi
ehyt.fi/sv
spelkunskap.fi