Spelkunskap-projektet erbjuder avgiftsfri svenskspråkig spelfostran runt om i Finland

Digital spelande.

”Som bäst är spelande en givande hobby. Det är roligt, socialt och lärorikt. För att spelandet skall förbli en positiv hobby, måste vuxna förstå vad den ungas spelande och spelvärlden handlar om”, berättar projektchef Annukka Såltin.

Spelkunskap-projektet kör igång med full fart under hösten 2019 och målet är att implementera svenskspråkig spelfostran till elever i grundskolan, professionella pedagoger samt vårdnadshavare på nationell nivå.

”Projektet föddes på grund av en stor efterfrågan för svenskspråkig spelfostran. Vi kommer att samarbeta med andra svenskspråkiga instanser som arbetar med ungdoms-, utbildnings- och fostringsfrågor”, berättar Såltin.

Lektioner i Spelkunskap är avsedda för grundskolan och under timmarna behandlas olika teman relaterade till digitalt spelande. Det diskuteras sociala färdigheter i den digitala omgivningen, hur man tar i beaktande vänner, skolan och familjen vid sidan av spelandet, samt hur man skapar balans i vardagen.

”Lektionsinnehållet är planerat så, att det mångsidigt stöder och förstärker elevernas faktakunnande och kompetenser och ger hen bättre färdigheter att bemästra sitt eget spelande”, säger Såltin.

Även vårdnadshavare erbjuds stöd kring spelrelaterade frågor. Föräldrakvällarna ger en inblick i den digitala spelvärlden, spelkultur och de senaste trenderna. Föräldrakvällarnas innehåll svara t. ex på frågorna: Varför spelar ungdomar? Kan spel vara nyttiga? Vilken betydelse har åldersgränserna? Hur mycket tid och pengar kan man använda på spelande? Pålitlig information samt kamratstöd från andra vårdnadshavare ger en bra grund för spelfostran i hemmen och hjälper att korrigera felaktiga uppfattningar.

”Genom spelfostran stöder man familjens interna kommunikation. Detta är en bra utgångspunkt för att upprätthålla ett intresse för den ungas upplevelser och behov. Det är även viktigt att barn och föräldrar märker och reagerar när negativa aspekter och svårigheter i vardagen börjar kopplas an med spelandet”, fortsätter Såltin.

Utbildningen som riktas till professionella ger färdigheter att möta unga inom den förebyggande, stödjande samt rehabiliterande verksamheten. En förståelse för digitalt spelande ger färdigheter att bemöta unga i utmanande omständigheter. Handlar det om en fostringsfråga, en problematisk situation som kräver agerande eller är problematisk spelande ett symptom på andra svårigheter i den ungas liv? För att utreda situationen krävs det att den vuxna förstår motiven bakom spelandet. Då kan också kommunikationen fortsätta på neutral nivå.

Det treåriga projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Finansieringen möjliggör att grundskolan kan erbjudas en avgiftsfri Spelkunskap-helhet i en allt bredare omfattning. Projektet startade i maj 2019 och är tillsvidare avgiftsfri för den svenskspråkiga grundskolan samt professionella fostrare. Verksamheten genomförs samt koordineras av projektchef Annukka Såltin i samarbete med den finskspråkiga Pelitaito-verksamheten.