Snusandet ökar igen

tiedote_liitutaulu

Snusandet ökar igen

Snusandet har rätt obemärkt ökat igen, visar färska forskningsresultat. Det har blivit en modegrej att snusa bland många ungdomar, speciellt bland idrottande ungdomar som håller på med lagsporter.

Snusanvändning kommer lätt under radarn då ungdomar kan snusa så att vuxna inte märker det vare sig hemma eller i skolan, berättar Anne Ahlefelt från den nya föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f. Förbundet Hem och Skola uppmanar därför föräldrar att vara alerta och förhålla sig till snusandet på samma sätt som till tobaksrökning.

”Hälsosammare än att röka” är en vanlig kommentar den ansvariga utbildaren Anne Ahlefelt har fått höra då hon turnerat ute i de svenskspråkiga skolorna av både elever och föräldrar. Men nikotinhalten i snuset är högt och snusandet är kraftigt vanebildande och skadligt för hälsan. Undersökningarna visar att snusanvändningen ökar bland våra ungdomar. Enligt undersökningen ”Hälsa i skolan” (Institutet för hälsa och välfärd, 2011) använder 14 % av pojkarna i grundskolan och gymnasierna snus i någon mån, medan siffran är hela 23 % för pojkarna i yrkeskolorna. Motsvarande siffror för flickornas del är 3 % och 5 %. Snusanvändningen och oviljan att vidkänna den finns inte enbart på finlandssvenskt håll. Men arbetet med ungdomarna i skolorna visar att det nog ännu finns en skillnad mellan språkgrupperna. Det som Hem och Skola vill lyfta upp i sammanhanget är att många finlandssvenska idrottande ungdomar kommer i kontakt med snuset via idrotten. En snusande tränare är en förebild. Här kastar Förbundet Hem och Skola bollen eller pucken med en allvarlig tankeställare till idrottsledarna.

Det är lagligt att snusa ifall man är över 18 år, men det är förbjudet att langa. I Hälsoundersökningen bland unga (Social- och hälsovårdsministeriet, 2011) berättar ungdomar att de främst får tag på snuset via vänner men också en del via utlandsresor. Ur rapporten framkommer också att det i Finland finns en snusmarknad med klara lagningskanaler och langare. Många annars laglydiga medborgare tycker att lagen är löjlig och att de i detta fall godkänner langning. Det är enligt lagen frågan om en brottslig handling. En hurdan signal sänder då en langande vuxen till barn och unga?

I många diskussioner om tobak som förs både i hemmen och i skolorna glömmer man lätt bort snuset. Anne Ahlefelt från EHYT r.f. vill nu att man erkänner att snuset finns med i allt fler ungdomars vardag. Det är dags att öppna ögonen och se att snusanvändningen har ökat, säger Anne Ahlefelt från EHYT r.f. tillsammans med Förbundet Hem och Skola.