Skolverksamheten på EHYT startar ett svenskspråkigt nyhetsbrev

Nuoria ryhmässä.

Skolverksamheten på EHYT startar ett svenskspråkigt Må bra i skolan-nyhetsbrev riktat till skolpersonal och alla som jobbar med barn och unga.

Annukka Såltin och Katarina Rehnström.

Må bra i skolan-nyhetsbrevet skickas ut ca 3–4 gånger om året med fokus på rusmedels- och spelfostran. Vi vill informera professionella som arbetar med barn och unga om aktuella nyheter, nya utgivna artiklar samt tips på material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete. Dessutom tipsar vi om kommande evenemang kring rusmedelsfrågor och kring temat digitalt spelande.

Producenterna för Må bra i skolan-nyhetsbrevet är utbildningsplanerare Annukka Såltin från Spelkunskap-projektet samt utbildningsplanerare Katarina Rehnström som ansvarar för rusmedelsfostran. Båda arbetar i skolteamet på EHYT.

“Jag och Annukka har länge ruvat på tanken om att starta ett nyhetsbrev på svenska och att skapa en kanal för att sprida info om våra temaområden vi arbetar med. Nu i undantagstillståndet kom vi igång med förverkligandet. Vi har märkt ett informationsbehov bland de som arbetar med barn och unga. Många önskar verktyg och kunskap om rusmedelsfrågor och frågor kring spelande i sitt dagliga arbete”, berättar Katarina.

Utbildningsplanerarna Katarina och Annukka ansvarar för att koordinera EHYT:s lektionsverksamhet, personal- och föräldrakvällar samt utbildningar för svenskspråkiga skolor runtom i landet. Katarina för rusmedelsfostran i grundskolan och andra stadiet och Annukka för spelfostran i grundskolan.

Beställ EHYT:s nya Må bra i skolan-nyhetsbrev: klicka här.

Kontakta oss om du har frågor om nyhetsbrevet eller lektionsverksamheten i skolan. Vi svarar gärna på frågor.

Hälsningar,

Annukka Såltin, annukka.saltin(a)ehyt.fi

Katarina Rehnström, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf är en nationell medborgarorganisation som arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar. Arbetet omfattar alla, från barn och unga till människor i arbetslivet.