Rusmedelsförebyggande material kan användas i distansundervisningen

Tennistossut.

Här nedan hittar du undervisningsmaterial på svenska som du kan använda med dina elever nu under Corona tiderna. Rusmedel är ett tema som kan diskuteras av vem som helst, du behöver inte vara expert på de olika substanserna, utan det viktiga är att ni behandlar temat tillsammans. Fakta kring rusmedel kan hittas på t.ex. droglänken.fi och i anvisningarna till läraren hittas flera pålitliga källor.

Smokefree-uppgiftsbana

Smokefree-uppgiftsbana är undervisningsmaterial med olika uppgifter kring nikotinprodukter för lågstadieelever på årskurs 5 och 6. Uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever.

Uppgiftsbanans mål är att få eleverna att fundera över hur tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter påverkar människor, miljön och samhället.

Till uppgiftsbanan hör fem uppgiftspunkter, vilka eleverna gör i grupper. I materialet ingår anvisningar till läraren, som fungerar som stöd för diskussionen då man går igenom uppgifterna.

Materialet kan också användas på distans. Eleverna gör uppgifterna skriftligen. Gå igenom svaren tillsammans med hela gruppen.

Nerladdbart undervisningsmaterial

Undervisningsmaterialet är tänkt för högstadiet samt andra stadiet och behandlar bland annat alkohol, cannabis och nikotinprodukter. Materialen består av dior samt anvisningar. Diorna visas för eleverna och anvisningarna är till för läraren eller handledaren. Uppdaterat material med färsk statistik är på kommande under våren/sommaren, men frågeställningarna föråldras inte och är lika relevanta från år till år.

Materialet kan också användas på distans. Eleverna gör uppgifterna skriftligen t.ex. i par eller enskilt via Teams. Diskutera svaren tillsammans med hela gruppen.

Videon Rusfenomenet

Videon är tänkt för att behandlas med eleverna på högstadiet och på andra stadiet. Videon granskar b la rusmedlens ursprung, orsaker till användning och regleringar i samhället.

Materialet kan också användas på distans. Eleverna ser på videon och svarar skriftligen på diskussionsfrågorna utgående från videon. Gå till exempel igenom svaren tillsammans med hela gruppen. Tryck här för att komma åt videon och uppgifterna.

Undervisningsmaterial kring rusmedel och psykisk hälsa

Även på webbplatsen www.pepp.fi/hem hittar du listor över rusmedelsförebyggande undervisningsmaterial för låg-, hög och andra stadiet.

 

Vi kämpar på och om du vill ställa frågor om EHYT:s undervisningsmaterialen så kontakta utbildningsplanerare Katarina Rehnström.

Katarina Rehnström
katarina.rehnstrom@ehyt.fi
tfn 0504081725,
www.ehyt.fi/sv