Förebyggande rusmedels- och spelfostran på båda inhemska språken

Kyniä ja kännykkä.

”Det är viktigt för oss att kunna stöda skolornas förebyggande rusmedels- och spelfostran på både finska och svenska, och således garantera jämlikhet oberoende språk”, berättar svenskspråkig utbildningsplanerare Katarina Rehnström.

För kommuner är det viktigt att rusmedelsförebyggande utbildningar ordnas på båda språken.

”Vi har ett kommunavtal med bland annat Lovisa eftersom vi kan erbjuda rusmedelsförebyggande lektioner till kommunens elever i åk 5–8. På grund av tvåspråkighet når vi alla skolor i Lovisa”, säger Rehnström.

Det finns en stor förfrågan på svenskspråkiga rusmedel- och spelutbildningar.

”För att kunna bemöta efterfrågan söker vi regelbundet fler utbildare”, berättar Rehnström.

Ungas delaktighet är viktig

På skolans föräldrakvällar och personaltillfällen diskuterar vi ungas frågor från lektionerna. Elevernas diskussionsämnen och frågor om rusmedel och spelandet behandlas med de vuxna som dagligen är i kontakt med ungdomarna.

”Utbildningarna har varit populära, eftersom vi inte erbjuder massföreläsningar utan alla våra metoder är interaktiva. För oss är ungas delaktighet och det att vi behandlar ämnen som berör just den skolans elever och vuxna viktigt”, säger Rehnström  

EHYT stöder skolor och läroanstalter i det förebyggande arbetet. Utbildningarna ordnas för elever, skolans personal och föräldrar.

Ska vi snacka? baserar sig på berättelser och diskussion för elever i femman och sexan och deras vårdnadshavare.

Hubu är en interaktiv röstningsbaserad metod som utmanar högskolans elever, personal och vårdnadshavare.

Spelkunskap Utbildningar inom digitala spel för grundskolans elever och vårdnadshavare samt

utbildning i Spelkunskap för professionella som arbetar med unga.

Rusfenomenet är rusmedelsförebyggandelektioner för andra stadiets studerande.

Gruppfenomenet utbildning som stöd för personal på andra stadiet och för alla andra vuxna som arbetar med ungdomsgrupper.

Svenskspråkiga beställningar kan riktas till katarina.rehnstrom@ehyt.fi, www.ehyt.fi/sv.