EHYT föreslår en tillsynsenhet för penningspel

Pokeri.

I sin presskonferens 31.10 informerade Veikkaus om en ny strategi och betydande ändringar i linjedragningarna för ansvarsfull verksamhet.

”I linjedragningarna finns det tecken på steg i rätt riktning, så som personlig identifiering i samband med alla spel. Identifiering medför nya sätt för spelare att kontrollera sitt spelande, till exempel möjligheten att införa begränsningar och att få information om spelets skadlighet. Att dra ner på marknadsföringen av spel och på antalet spelautomater, likasom Veikkaus avsikt att ta reda på hur socioekonomiska faktorer kan beaktas i samband med placeringen av spelautomater, ser vi också som tecken på en god utveckling”, säger projektchef Tapio Jaakkola från EHYT r.f.

Det är tydligt att Veikkaus fokuserar mera än tidigare på förebyggande av skadeverkningar av penningspel. Under presskonferensen diskuterades konkurrens med utländska spelbolag. Svaret på utländsk konkurrens verkar fortsättningsvis vara att öka produktionen av snabba spel riktade till den inhemska spelmarknaden. Detta bidrar inte till att minska mängden spelproblem.

”Det återstår att se hur åtgärderna Veikkaus presenterat kommer att verkställas och hur de kommer att påverka förekomsten av skadeverkningar. Det är viktigt att följa upp vilka effekter åtgärderna får och det behövs ett ökat fokus på både tillsyn och styrning”, påminner Jaakkola.

EHYT föreslår att det istället för den befintliga splittrade ansvarsfördelningen grundas ett separat ”gambling board” med ansvar för tillsyn och styrning av spel. Det finns ett behov för en självständig tillsynsmyndighet som har fullmakt att ingripa i all spelrelaterad verksamhet innefattande både inhemska och utländska spelaktörer.

EHYT har i flera år krävt förbättringar av Veikkaus när det gäller ansvarsfull verksamhet:

  • personer som spelar skall ha tillgång till flera verktyg för att kontrollera sitt spelande
  • obligatorisk identifiering i samband med alla spel
  • personer som spelar skall få information om spelens karaktär och eventuella skadeverkningar
  • skära ner på marknadsföringen av spel
  • skära ner antalet spelautomater
  • beakta socioekonomiska faktorer i placeringen av spelautomater.

 

Enligt EHYT kan ett ansvarsfullt ensamrättssytem åstadkommas genom ändamålsenlig styrning och tillsyn.  

 

Mera information:

Tapio Jaakkola
projektchef, Arpa-projektet
Tel. 050 463 8212
tapio.jaakkola@ehyt.fi

Juha Mikkonen
Verksamhetsledare
Tel. 050 527 4780
juha.mikkonen@ehyt.fi