Melissa Sukanen.

Sukanen Melissa

Studieledighet
050 466 4941 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors
Jag ansvarar för den svenskspråkiga skolverksamheten i grundskolan och andra stadiet. Till mitt ansvarsområde hör att utbilda våra nya utbildare på svenska, samt koordinera utbildningarna inom rusmedelsfostran på svenska och engelska. En stor del av min tid spenderar jag i olika skolor där jag får diskutera välmående och rusmedel med både ungdomar och vuxna. Jag ansvarar även för utveckling och uppdatering av våra utbildningsmaterial.