Jiri Sironen.

Damski Jiri

Chef för avdelningen för regionalt samarbete och medlemsorganisationer
040 450 9077 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

På avdelningen för regionalt samarbete och medlemsorganisationer sprider vi kunskap om förebyggande rusmedelsarbete i hela Finland och väcker medborgardiskussion om teman kring välmående och missbruksarbete.