Faktureringsuppgifter

Faktureringen för våra samtliga verksamhetsställen är centraliserad till samma e-fakturaadress.

E-fakturaadress:FI7515553000114521
E-fakturaoperatör:   Nordea
Förmedlarkod:      NDEAFIHH
FO-nummer:2433194-7

Som referensuppgifter krävs namnet på beställaren och gärna kostnadsstället. Vid behov kan du fråga beställaren om ett noggrannare kostnadsställe.

Vi behandlar och arkiverar inköpsfakturor elektroniskt och därför önskar vi att fakturor skickas till oss som e-fakturor. Kontakta oss om det inte är möjligt att använda sig av e-faktura!