Att jobba som utbildare i spelfostran bland barn och unga är ett roligt och givande jobb– nu rekryterar vi nya utbildare, kom med!

Pelikonsolin ohjain.

Problem orsakade av rusmedel och spelande förebyggs med stöd av rusmedels- och spelfostran. Vad tänker utbildarna i spelfostran Jenni och Niclas om sitt arbete? Vad känns givande och vad motiverar en?

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf förebygger rusmedels- och spelproblem, precis som namnet ger upphov till. Verksamheten inkluderar flera olika arbetssätt och målgrupper.

Bemötandet av barn och unga i skolmiljön hör till de mest väsentliga arbetssätten. Då vi diskuterar förebyggande rusmedelsarbete bland barn och unga pratar vi om rusmedels- och spelfostran. För att rusmedels- och spelfostran skall lyckas behövs en dialog. Vikten av att barn och unga blir hörda är lika viktigt som själva ämnet man diskuterar.

Inom spelfostran används Pelitaito- och Spelkunskap-metoderna. Lektionernas tema är digitalt spelande och under lektionen diskuteras för- och nackdelar med spelande samt hur man når balans i vardagen så att spelande inte tar över all fritid. Lektionen erbjuder även information kring åldersgränser och bra ergonomi. Även sociala medier och yttrandefrihet samt ansvar på nätet diskuteras med de unga. Föräldrakvällarna hör till metoderna och på kvällarna strävar vi till att öka föräldrarnas förståelse och kunskap om spelvärlden samt erbjuder konkreta tips till hemmen. Målsättningen är att förebygga spelrelaterade problem samt att stöda och säkra en hälsosam och rolig spelhobby bland barn och unga.

Jenni och Niclas verkar som utbildare i Spelkunskap-metoden i Borgå och Vasa. Jenni studerar till slöjdlärare vid Helsingfors Universitet och har specialpedagogik som biämne och Niclas har slutfört sina studier i allmän pedagogik vid Åbo Akademi. Jenni och Niclas började förra hösten och båda har aktivt besökt flera svenskspråkiga grundskolor runt om i landet.

Nya Spelkunskap-utbildare i utbildarutbildningen.

På bilden Jenni och Niclas samt alla andra Spelkunskap-utbildare som deltog i utbildarutbildningen år 2019.

Bådas iver inför utbildararbetet grundade sig i att de vill diskutera spelande på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt. Jenni kommenterar att hon vill skapa motvikt till hur spel och spelande diskuteras i medier. ”Jag tycker det är viktigt att unga kan diskutera spelande med en vuxen utan rädsla för att mötas av oförstånd eller kritik”. Tanken är inte att utbildaren börjar moralisera, utan att fundera tillsammans med eleverna över vilken inställning man har gentemot spelrelaterade problem och hur eleven via sina egna val kan motverka dem.

Niclas påpekar att det är intressant att få ta del av ungas erfarenheter och tankar. Det är även givande att få diskutera med vuxna. Spelrelaterade konflikter tenderar att minska i hemmen när de vuxna har en bredare förståelse för spelande. ”Det varierar hur folk tycker och tänker om spelande och i vissa fall förekommer stereotypier som är viktiga att diskutera”.

De nyvalda utbildarna i Spelkunskap går en två dagars utbildning ordnad av EHYT. Under dagarna får nya utbildare bl. a lära sig grunderna i spelfostran, lära känna varandra och öva att dra lektioner i Spelkunskap. Efter utbildningsdagarna får utbildarna inleda arbetet i skolan med hjälp av utbildningsplaneraren som handleder under de första lektionerna. Efteråt stöds utbildaren omgående via fortbildning. Utbildarna är en del av EHYT:s utbildarnätverk som består av ett tiotal tidigare inskolade utbildare. Nätverket håller kontakt bland annat via grupper på sociala medier och genom liveträffar.

Spelfostran är värdefullt både för de barn och unga vi bemöter men även för utbildaren. Jenni tycker att utbildararbetet ökat hennes arbetslivsfärdigheter så som flexibilitet och kunskaper i bemötande av människor ”Jag har lärt mig att jobba systematiskt men samtidigt vara förberedd på olika situationer.” Enligt Niclas är det ett utmärkt sätt att få erfarenhet att tala inför publik i olika åldrar.

Eftersom arbetet görs på deltid är en stor del av Spelkunskap-utbildare studeranden. Jenni berättar att arbetet passar henne utmärkt vid sidan av studierna, eftersom man kan själv påverka hur mycket eller lite jobb man tar emot. Niclas tillägger att förutom att man samlar på sig erfarenhet, är det ett bra sätt att tjäna en slant vid sidan av studierna.

Studieinriktningen kan stöda arbetet som spelfostrare. Niclas ger erkännande till sin studieinriktning allmän pedagogik som enligt Niclas stöder arbetet. ”Det är en stor fördel med ett pedagogiskt tänkande i alla sammanhang t. ex hur man framför, lyssnar och diskuterar med barn och vuxna.” Jenni håller med. ”Att jobba som utbildare är ett människonära jobb. Från mina lärarstudier har jag praktisk nytta av kunskapen om barns utveckling och vanan att tala inför publik.”

För att vara en bra utbildare behövs ingen lärarutbildning. All erfarenhet av att leda barngrupper erbjuder en bra grund. Det finns ändå saker som är gemensamma för alla: man trivs med barngrupper, har erfarenhet av att spela och ett genuint intresse för att göra förebyggande arbete för att minska spelrelaterade problem.

Blev du intresserad av arbetet? Sök till utbildare, sista ansökingsdagen är 8.8.2021: Fyll i ansökan

Text: Annukka Såltin och Aino Harvola