Kari Vuorinen

Vuorinen Kari

Ekonomi- och förvaltningschef
050 336 7040 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Jag ansvarar över ekonomin för EHYT, kontors- och personaladministrationen samt saker gällande datateknik och konkurrensutsättningar. Dessutom ansvarar jag över förebyggande av spelrelaterade problem, jag är styrelsemedlem inom EuroCare, medlem i styrgruppen för SPEK-brandtrygghetsveckan och kontaktperson vid Trafikskyddet.