Mikkonen Juha

Verksamhetsledare
050 527 4780 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Som verksamhetsledare ansvarar jag över att leda EHYT, samt innehållsstyrning och samarbetet med intressentgrupper. Under de senaste 20 åren har jag verkat i mångsidiga organisations- och forskningsuppgifter med hälso- och rusmedelspolitiska frågor. Jag är doktor inom hälsopolitik och -förvaltning (PhD) och socialpsykolog (PM). Till mina specialområden tillhör hälsofrämjande, hälsoskillnader, rusmedelspolitik, sektorövergripande politik, internationell hälsopolitik och medborgarorganisationer.