Kannabiskoulutukset

Kannabiskoulutusten avulla saat tietoa kannabiksesta, sen käytöstä ja vaikutuksista. Saat tietoa, vinkkejä ja työkaluja kannabiksen puheeksi ottoon sekä interventioiden tekemiseen.

Kannabiskasvi.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

Miten puhua kannabiksesta -koulutus

Mitä?

Kannabiskoulutuksessa saat lisätietoa kannabiksen ehkäisyyn ja puheeksi ottoon. Koulutuksessa käydään läpi mm. mitä kannabis on, paljonko sitä käytetään, mitkä ovat sen vaikutukset sekä seuraamukset käytöstä. Koulutuksessa tarjotaan vinkkejä ja työkaluja kannabiskeskustelujen ja puheeksi oton tueksi.

Koulutuksen kesto on 2-3 tuntia.

Voimme räätälöidä koulutussisältöjä tilaajan kohderyhmien ja toiveiden mukaan,
Myös osallistujien omille kysymyksille ja kommenteille on varattu hyvin aikaa.

Miksi?

Kannabis on yleisimmin käytetty huumausaine Suomessa ja maailmalla. Kokeilut, käyttö ja kannabiksesta puhuminen ovat lisääntyneet viime vuosina. Ajankohtainen tieto kannabiksesta lisää rohkeutta keskustella aiheesta ja vinkkien avulla keskustelu ja puheeksi otto helpottuvat.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti 2. asteen henkilökunnalle, nuorisopalveluiden työntekijöille sekä kaikille muille kiinnostuneille.

Hinta

Koulutuksen hinta on 360 euroa ja etätoteutuksena 200 euroa.

Kaikille avoimet ja maksuttomat kannabiskoulutukset

KASVI-interventiokoulutus

Mitä?

Koulutuksessa saat tietoa kannabiksesta ja interventiomallista sekä työkaluja oman työsi tueksi. Pääpaino on lyhytinterventioiden teossa ja tuessa osallistujille. Myös osallistujien omille kysymyksille ja kommenteille on varattu hyvin aikaa.

Koulutuksen kesto on 2 tuntia.

KASVI-interventiomalli on kehitetty yhdessä nuorten kannabiksen käyttäjien ja ammattilaisten kanssa.
Koulutus pohjautuu EHYT ry:n ja YAD ry:n yhteisen Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen kehittämään interventiomalliin. Voit lukea hankkeesta lisää täältä.

Miksi?

KASVI-interventio tukee nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabiksen käyttö puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. KASVI-interventio pitää sisällään työkaluja, jotka helpottavat käytön arviointia, sekä tukevat tarvittaessa asiakasta lopettamaan, vähentämään tai muuttamaan käyttöään haitattomampaan suuntaan. Lyhytinterventioiden on todettu olevan tutkitusti tehokkaita ja auttavan kannabiksen käytön hallinnassa ja käytön lopettamisessa.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille kannabiksen käyttäjiä yksilötapaamisissa kohtaaville esimerkiksi opiskelijahuollon, terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai nuorisopalveluiden työntekijöille.

Hinta

Koulutuksen hinta on 360 euroa ja etätoteutuksena 200 euroa.

Lisätietoa ja tiedustelut

Sohlberg Laura

Koulutussuunnittelija 044 709 5856
Katso henkilön esittely

Oma-apusivusto kannabiksen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen

Tutustu myös kannabiksen käytön vähentämisen ja lopettamisen tueksi luotuun oma-apusivustoon osoitteessa www.kannabis.eu. Voit ohjata asiakkaasi sivustolle tai käyttää sivustoa yhdessä asiakkaan kanssa oman työsi tukena.