Päihdeasiamiestoiminta lausui Uusimaa-lain ja asiakastietolain muuttamisesta

STM pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa potilastietojen saumaton käsittely Uudenmaan maakunnan alueella. Päihdeasiamiestoiminta pitää tärkeänä, ettei tiedon liikkumattomuus aiheuta katkoksia hoitoprosesseihin. Muuttamalla Uudenmaan alueen väliaikainen sääntely toistaiseksi voimassa olevaksi, voidaan turvata ammattihenkilöiden … Lue lisää

Päihdetilastollinen vuosikirja 2023

Päihdetilastollinen vuosikirja 2023 Alkoholi ja huumeet on ilmestynyt 20.12.2023. Vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, kuten Lisäksi siinä on tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa.

Kutsu keskustelutilaisuuteen päihteitä käyttävien ihmisten asemasta ja oikeuksista

Tervetuloa Seinäjoen kirjastossa järjestettävään keskustelutilaisuuteen, jossa aiheena on päihteitä käyttävien ihmisten asema ja oikeudet. Aika: Torstai 21.3.2024 klo 17.00–18.30.Paikka: Seinäjoen kirjasto, Jaaksi-Sali, Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki Ohjelma Tilaisuus on suunnattu päihdepalveluja käyttäville ihmisille ja heidän läheisilleen, työntekijöille, järjestötoimijoille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistuminen on maksutonta ja järjestäjänä on EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminta. Mukaan mahtuu … Lue lisää

EHYT:in päihdeasiamiestoiminta lausui asiakastietolain muuttamisesta

Uudistettu asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024. STM pyysi lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta. EHYT:in päihdeasiamiestoiminta antoi asiakastietolain muuttamisesta lausunnon. Päihdeasiamiestoiminnan näkemyksen mukaan terveydenhuollon lähetteen antaminen ja hoitopalautteen toimittaminen jatkohoidosta vastaavalle palvelunantajalle voidaan toteuttaa ilman kaikkia potilastietoja koskevaa valtakunnallista luovutuslupaa. Näin turvataan palvelun saatavuutta ja jatkuvuutta. … Lue lisää

Ratkaisu kaksoisdiagnoosipotilaiden mahdollisuuksista saada terveyspalveluja

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 11.7.2023 ratkaisun kaksoisdiagnoosipotilaiden mahdollisuuksista saada tarvitsemiaan päihde- ja mielenterveyspalveluja (EOAK/4968/2022). Kaksoisdiagnoosi tarkoittaa sitä, että potilaalla on samanaikaisesti sekä päihdehäiriö että jokin muu mielenterveyden häiriö.Ratkaisussa todetaan muun muassa, että kaksoisdiagnoosipotilaille on oltava tarjolla moniammatillista tukea. Kaksoisdiagnoosipotilaat ovat erityisen tuen tarpeessa (SHL 3 §) ja heidän tulee saada tarvitsemansa palvelut ja sitä koskeva … Lue lisää

Selvitys päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 17.7.2023 selvityksen Päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta (Heidi Vanjusov, Jarkko Pesu ja Nea Hakulinen). Selvityksen mukaan itsemääräämisoikeus saattaa typistyä osallisuudeksi ja oikeudeksi kieltäytyä tarjottavista päihdepalveluista. Osallisuus puolestaan voi jäädä näennäiseksi, jos päätökset tehdään kaukana asiakkaasta. Haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden oikeuksien toteutumista tulisi aktiivisesti tukea. Selvityksen mukaan päihdepalveluiden hoitosopimuksiin ja päihdepalveluiden kilpailuttamiseen saattaa … Lue lisää

Ohje mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 30.5.2023 ohjeen mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista hyvinvointialueille, palvelujentuottajille ja valvontaviranomaisille. Päihde- ja riippuvuuspalveluista säädetään 1.1.2023 lukien sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Palveluiden järjestäjänä ovat hyvinvointialueet. Päihdehuoltolakiin on jätetty vain tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat pykälät. Katso ohje tästä (PDF-tiedosto).

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022 Alkoholi ja huumeet tarjoaa laajan tietoperustan alkoholipolitiikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Vuosikirjan tiedot tukevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita Suomen alkoholi- ja huumetilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa. Lisäksi vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, kuten Katso myös THL:n 30.1.2023 julkaisema tiedote.

Vuodenvaihde toi kaivattuja parannuksia päihdepalveluihin

Visbyn muuri

Tämän vuoden alusta tuli voimaan joukko lainsäädäntöuudistuksia, jotka lupaavat parannuksia päihdepalveluihin. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden pykäliä uusittiin ja niitä tarkennettiin erityisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Pykäliin on nyt kirjattu myös riippuvuuskäyttäytymisestä, kuten peliriippuvuudesta johtuvat tuen tarpeet ja niihin annettavat palvelut. Palveluita tarvitsevalle on tärkeää, että hän tietää, mistä apua voi saada ja minne pitää ottaa yhteyttä. Vastuu … Lue lisää