Haluatko apua?

Mikäli sinulla on tarvetta päihdepalveluihin, -hoitoon tai -kuntoutukseen

saat apua päihdeongelmaan 1.1.2023 lukien oman hyvinvointialueesi päihdepalveluista. Palveluja annetaan terveyskeskuksesta, sosiaalipalvelusta, päihdepalveluiden erityispalveluyksiköstä tai päihde-, riippuvuus- ja mielenterveyspalveluiden yksiköstä. Hyvinvointialueiden verkkosivulta löydät oman hyvinvointialueesi yhteystiedot.

Jos palveluihin pääsyssä tai palveluissa ilmenee ongelmia, ota yhteys hyvinvointialueesi sosiaaliasiamieheen tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamieheen.

Työterveyslääkäri ja lääkäriasemat auttavat myös päihdeasioissa. Ota yhteys työterveyshuoltoon tai luottamusmieheen. Lue lisää päihdeasioiden käsittelystä työelämässä täältä.

Päihdeasiamiestoiminta

Päihdeasiamiestoiminta on hyvinvointialueista ja muista palveluiden tuottajista riippumatonta järjestöpohjaista edunvalvontaa. Toiminnan tehtävänä on auttaa ja neuvoa vapaaehtoisesti päihdepalveluihin, -hoitoon ja – kuntoutukseen hakeutuvia sekä heidän läheisiään lakisääteisten palveluiden, etuuksien ja tukien saamisessa. Tarkoitus on, että palvelut toteutuvat mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti omalla hyvinvointialueella, jolloin palveluiden väliin putoaminen voidaan välttää.

Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta asiakkaan asemasta ja oikeuksista, tukea asiakkaiden itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa.

Mikäli palvelut eivät ole toimineet, päihdepalveluihin, -hoitoon tai -kuntoutukseen hakija sekä läheinen voi ottaa yhteyttä päihdeasiamiestoimintaan välittömästi päihdepalveluihin, -hoitoon ja -kuntoutukseen sekä niiden aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa kuten

  • palveluihin pääsy ja maksusitoumusasiat
  • kohtelu palveluyksikössä
  • kuntoutus- ja sairauspäiväraha
  • tietosuoja

Lisäksi päihdeasiamiestoiminnasta annetaan muille päihdetoimijoille koulutusta ja konsultointia asiakkaan asemasta ja oikeuksista.