EHYT:in päihdeasiamiestoiminta lausui asiakastietolain muuttamisesta

Uudistettu asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024. STM pyysi lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta. EHYT:in päihdeasiamiestoiminta antoi asiakastietolain muuttamisesta lausunnon.

Päihdeasiamiestoiminnan näkemyksen mukaan terveydenhuollon lähetteen antaminen ja hoitopalautteen toimittaminen jatkohoidosta vastaavalle palvelunantajalle voidaan toteuttaa ilman kaikkia potilastietoja koskevaa valtakunnallista luovutuslupaa. Näin turvataan palvelun saatavuutta ja jatkuvuutta. Päihdeasiamiestoiminta muistuttaa kuitenkin, että tietoja tulee luovuttaa vain jatkohoidossa välttämättömien potilastietojen osalta. Lisäksi jatkohoidosta ja lähetteen laatimisesta tulee sopia yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Päihdeasiamiestoiminta kannattaa terveydenhuollossa toimivien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeutta saada Kansaneläkelaitokselta potilaan sosiaaliturvaetuuksia koskevat tiedot. Näin turvataan hoidossa olevien potilaiden oikeuksia tilanteessa, jossa itsenäinen asioiden hoito ei ole mahdollista. Tiedonsaantioikeuden myötä terveyssosiaalityöntekijä pystyy tukemaan potilaita sairauteen liittyvien etuus- ja kuntoutusasioiden hoidossa.

Lataa koko lausunto tästä.