Blogeja

Vuodenvaihde toi kaivattuja parannuksia päihdepalveluihin

Vuodenvaihde toi kaivattuja parannuksia päihdepalveluihin

Tämän vuoden alusta tuli voimaan joukko lainsäädäntöuudistuksia, jotka lupaavat parannuksia päihdepalveluihin. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden pykäliä uusittiin ja niitä tarkennettiin erityisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Pykäliin on nyt kirjattu myös riippuvuuskäyttäytymisestä, kuten...

Read More
Avun tarvitsijalla on oikeus parhaisiin päihdepalveluihin

Avun tarvitsijalla on oikeus parhaisiin päihdepalveluihin

Perusterveydenhuollon avohoidossa oli vuonna 2020 yhteensä 40.112 päihdetyön asiakasta. He saivat apua päihdeongelmaan ehkäisevästä, hoitavasta ja kuntouttavasta toiminnasta. Päihdehuollon laitoksissa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä 6.157 asiakasta ja päättyneitä hoitojaksoja oli...

Read More
Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö uudistumassa 1.1.2023

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö uudistumassa 1.1.2023

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistuksella tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta. Myös asiakkaan oikeus tarvitsemiinsa palveluihin yhdenvertaisesti kaikissa ikäryhmissä on tärkeä. Lisäksi halutaan selkiyttää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtäviä ja...

Read More
Kansallinen hätätilaohjelma pandemian syrjäytyneimpien uhrien pelastamiseksi

Kansallinen hätätilaohjelma pandemian syrjäytyneimpien uhrien pelastamiseksi

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset ovat vuosikymmeniä muodostaneet sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikkein syrjityimmän asiakasryhmän. Aluevaalien edellä vallitsi laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että resursseja on löydettävä syrjäytymisilmiön...

Read More
Päihdepalveluissa on parannettavaa – Päihdeasiamiehen tavoitteet hyvinvointialueille

Päihdepalveluissa on parannettavaa – Päihdeasiamiehen tavoitteet hyvinvointialueille

Tulevat hyvinvointialueet tulevat vastaamaan laajasta ja tärkeästä kokonaisuudesta. Aluevaalien myötä hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvä sosiaali- ja terveydenhuolto on kansalaisten kannalta merkittävä, kaikkia koskeva asia. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdeasiamiehenä lähestyn tätä...

Read More

Hallitusohjelma tarttuu myös päihdeongelmista kärsivien palveluihin

Kesäkuun 3. päivä julkistettu hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” vuosille 2019-2023 sisältää monia tavoitteita, jotka koskevat päihdehoidon kehittämistä.  Hallitusohjelmaa tarkasteltiin sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä järjestöjen kuulemistilaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella...

Read More
Syksyn 2018 toimintaa ja tulevaisuutta päihdeasiamiehen näkökulmasta

Syksyn 2018 toimintaa ja tulevaisuutta päihdeasiamiehen näkökulmasta

Päihdeasiamies on jatkanut koko kuluneen syksyn ajan jo aiemmin aloitettuja edunvalvontakierroksia kunnissa ympäri maata. Matkaa on tehty kolmihenkisen päihdeasiamiestoiminnan tiimin eli lakimiehen, kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattorin ja 1.7.2018 aloittaneen uuden päihdeasiamiehen...

Read More
Jokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvään kohteluun

Jokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvään kohteluun

Lokakuun 24. päivä käynnistyi Ehkäisevän päihdetyön verkoston Ei tuomita -kampanja. Kampanjan lyhyissä videoklipeissä huumeita käyttävät ihmiset puhuvat omin sanoin elämästään, kokemuksistaan, toiveistaan ja peloistaan. Videot herättävät miettimään paitsi armollisuutta vaikeissa...

Read More
Sosiaalisesta kuntoutuksesta apua asunnottomuuden ennalta ehkäisyyn?

Sosiaalisesta kuntoutuksesta apua asunnottomuuden ennalta ehkäisyyn?

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä.  Suomessa on tällä hetkellä 6 700 yksin elävää asunnotonta. Luku on suuri, mutta Suomi on ainoa Euroopan maa, missä...

Read More
Erityislait puolustavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Erityislait puolustavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteilla merkittävä uudistusprosessi, johon liittyy vahvasti esillä olleen järjestelmäuudistuksen lisäksi myös pienempiä lainsäädännöllisiä uudistuksia. Eräs näistä vähemmän palstatilaa saaneista uudistuksista kohdistuu päihdehuoltolakiin ja mielenterveyslakiin. Sosiaali- ja terveysministeriö...

Read More
Asunnottomuuspolitiikka tarvitsee rinnalleen toimivaa hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujärjestelmää

Asunnottomuuspolitiikka tarvitsee rinnalleen toimivaa hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujärjestelmää

Lokakuun 17. päivä vietetään jälleen Asunnottomien yötä. Suomessa on pystytty vähentämään asunnottomuutta viime vuosina etenkin asunto ensin -politiikan keinoin. Hyvistä tuloksista huolimatta työ on vasta alussa, jonka osoittavat myös kansainväliset kokemukset....

Read More
Hoito ja kuntoutus voivat olla vaikuttavia vain, jos niiden piiriin pääsee

Hoito ja kuntoutus voivat olla vaikuttavia vain, jos niiden piiriin pääsee

Kuluva kevät on ollut kiireistä aikaa järjestöissä. Uudistuksen alla ovat niin päihde- mielenterveys- ja alkoholilaki kuin koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä. Miten pysäyttää niiden avulla yhteiskunnassa vallitseva terveyden eriarvoistuminen, joka juontaa...

Read More