Palveluihin hakeutuminen

Päihdepalveluihin hakeutumisen syynä voi olla mikä tahansa päihteiden käytön seurauksena syntynyt haitallinen tilanne, eikä hoitoon pääsy edellytä diagnosoitua päihderiippuvuutta. Ongelmana voi olla pitkään jatkunut päihdekierre tai päihteiden suurkulutus, kertakäyttöön tai raittiuden ylläpitämiseen liittyvä tarve.

Palveluihin hakeutuvan henkilön tavoitteet voivat vaihdella päihteiden käytön lopettamisesta niiden käytön tai haittojen vähentämiseen.

Päihteillä tarkoitetaan päihtymistarkoituksessa käytettäviä aineita, kuten alkoholia, huumeita, erilaisia lääkkeitä ja liuottimia sekä niiden sekakäyttöä.

Päihdepalvelut, -hoito ja -kuntoutus voivat vaihdella lyhytaikaisesta avopalvelusta pitkäaikaiseen avopalveluun, laitoshoitoon tai -kuntoutukseen. Kuntoutus sisältää usein hoidon lisäksi muun sosiaalis-taloudellisen ympäristön kuten asumisen, työn, koulutuksen ja toimeentulon huomioimisen.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulta voit katsoa, miten oma hyvinvointialueesi on järjestänyt palvelut ja miten voit hakeutua niihin. Palvelut vaihtelevat jonkin verran eri hyvinvointialueiden kesken.

Keskeisenä kriteerinä päihdepalveluita annettaessa on yksilökohtainen tarve.

  • hakijalla on oikeus saada tietoa eri vaihtoehdoista. Avopalveluista usein aloitetaan, mutta jos ne arvioidaan riittämättömiksi, asiakkaalla tai potilaalla on oikeus laitospalveluihin, -hoitoon ja -kuntoutukseen
  • mikäli arviotahon näkemys laitospalveluiden tarpeesta on erilainen kuin omasi, kannattaa tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja pyytää siihen myös kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen (terveydenhuollon puolella muistutusmahdollisuus)
  • tarvittaessa hyvinvointialueen sosiaaliasiamies tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamies auttaa paikan päällä
  • mikäli asiat eivät selviä, voit ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen