Oikeusturva ongelmatilanteissa

Oikeusturvaan kuuluu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta kuten laissa tarkemmin säädetään (perustuslaki 21 §). Oikeusturvakeinojen käyttäminen (muutoksenhaku, muistutus, kantelu) ei saa heikentää asiakkaan eikä potilaan asemaa.

Palveluiden saaminen voi kiikastaa monesta syystä:

 • tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta ei ole saatavilla lainkaan
 • hoitoon tai kuntoutukseen ei ole rahaa tai rahat on loppuneet
 • palveluihin on joutunut jonottamaan liian pitkään
 • katkaisuhoitoon tai laitoskuntoutukseen on vaikea päästä; tarjotaan avohoitoa, vaikka tarve edellyttäisi laitoskatkaisua tai –kuntoutusta
 • hoito- tai kuntoutusjaksot ovat liian lyhyitä
 • palveluiden turvallisesta jatkuvuudesta ei huolehdita, kun henkilö siirtyy palvelusta toiseen (avopalvelu – katkaisu – laitos – avopalvelu tai siviili – vankila – siviili)
 • asiakas ei ole päässyt haluamaansa hoito- tai kuntoutuspaikkaan (ei ehdotonta oikeutta, mutta asiakasta kuultava ja mielipide huomioitava, ks. Päihdehoidon toteutuminen)
 • hoitotakuuaika terveydenhuollon kiireettömässä hoidossa on ylittynyt

Ongelmatilanteessa kannattaa ensin selvittää asiaa omalla hyvinvointialueella tai hoitopaikassa, jossa on jo asioinut. Sosiaali- ja terveysministeriön sivustolla on lisätietoa hyvinvointialueista.  Keskustelut antavat molemmille osapuolille tietoa ja johtavat usein ratkaisuun. Tarvittaessa voi käyttää tukena läheistä tai muuta tukihenkilöä. Lisäksi voi ottaa yhteyttä hyvinvointialueen sosiaali- tai potilasasiamieheen.

Hyvä keino on katsoa itseään koskevat potilastiedot Omakannasta tai pyytää hoitopaikassa kopiot asiakirjoista, joihin on kirjattu toimenpiteet käynneistä, aikaisemmista hoidoista ja kuntoutuksesta. Virheellisiä tietoja on oikeus korjauttaa. Katso myös Tietosuojavaltuutetun toimiston listaus oikeuksistasi tästä.

 • Hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen viranhaltijan tulee antaa etuusasioissa (kuten maksusitoumuksissa laitoskuntoutukseen) tekemistään ratkaisuista kirjallinen päätös. Päätöksestä tulee ilmetä ratkaisun perustelut ja menettelyohjeet muutoksenhakua varten.
 • Tarvittaessa palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi ottaa yhteyttä hyvinvointialueen sosiaaliasiamieheen (sosiaalitoimi) tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamieheen (terveystoimi), jonka kanssa voi paikan päällä selvittää asiaa. Heillä on lakisääteinen velvollisuus auttaa ja neuvoa myös asiakaslakien (sosiaalihuollon asiakaslaki 23 § ja potilaslaki 10 §) mukaisen muistutuksen teossa, jos keskustelut eivät ole tuottaneet tulosta. Muistutuksen tekeminen ei estä tekemästä kantelua, mutta muistutus on ensisijainen.
 • Kelan tekemissä ratkaisuissa, kuten kuntoutusraha- ja sairauspäivärahapäätöksissä tulee antaa kirjallinen päätös, jossa on mukana menettelyohjeet muutoksenhakua varten. Tästä linkistä löydät Kelan ohjeet muutoksenhakuun.