Jokaisella on oikeus voida hyvin

Pahoinvointi, eriarvoisuus ja päihdeongelmat liittyvät kiinteästi toisiinsa. Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla.

Piirroskuvassa eri ikäisiä ihmisiä puistossa. Taustalla taloja.

Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla.

Suomi on jo nyt maailman kärkeä monilla mittareilla mitattuna, mutta kansakuntana meillä on mahdollisuus kehittyä vielä paljon onnellisemmaksi ja paremmin voivaksi kansakunnaksi.

Meidän täytyy uskaltaa unelmoida, nyt on sen aika. Korona on osoittanut, että suuretkin muutokset ovat mahdollisia, kun niihin panostetaan ja sitoudutaan. Tavoitteena pitää olla, että mahdollisimman moni voi hyvin. Visiona on Suomi, jossa päihteet eivät enää ole laajamittainen ongelma.

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii nimensä mukaisesti ehkäisemään ongelmien syntyä. Keinot ja tieto niiden toimivuudesta meillä on, tarvitaan vain sitoutumista ja resursseja. Pitämällä huolta säästetään rahaa ja ehkäistään inhimillistä kärsimystä. Säästöjä syntyy paljon, jos kiinnitetään huomiota päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn. Pienilläkin päätöksillä voi olla iso vaikutus, jos jokainen alueen päätöksentekijä ja virkamies edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan.

Turvallinen lapsuus

Vuonna 2019 tehtiin yli 85 700 lastensuojeluilmoitusta. Usein sijoituksen taustalla on vanhemman päihteiden käyttö.

#hyvinvointivaalit #ehkäisevätyökannattaa

Hyvinvoivat nuoret

Rahapelihaitat koskettavat 900 000 suomalaista. Ikärajoja pitää valvoa ja niiden noudattamisesta täytyy huolehtia.

#hyvinvointivaalit #ehkäisevätyökannattaa

Nuoria istuskelemassa. pöydällä muiden tavaroiden joukossa nuuskapurkki. Taustalla rahapeliautomaatti.

Tukea perheille

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholin aiheuttama vaurio.

#hyvinvointivaalit #ehkäisevätyökannattaa

Piirroskuvassa pariskunta istuu sohvalla. Nainen on raskaana. Pöydällä tavaroiden joukossa pullo.

Tukea ja neuvontaa työikäisille

Päihdepalvelujen piiriin pääseminen pienentää alkoholiongelmista kärsivien ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

#hyvinvointivaalit #ehkäisevätyökannattaa

Piirroskuvassa kaksi aikuista pöydän ääressä. Toisella tietokone.

Ei jätetä ikäihmisiä yksin

65-69 vuotiaista miehistä 31 % juo kerrallaan vähintään kuusi alkoholiannosta kerran kuukaudessa. Yli kaksi annosta kerralla on 65-vuotiaille riskikäyttöä. Ikäihmiset saavat kunnissa kaikkein vähiten ehkäisevän päihdetyön tukea.

#hyvinvointivaalit #ehkäisevätyökannattaa