Tavoitteet

Ehkäisevän päihdetyön vaalitavoitteet ja ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen hyvinvointialueilla.

Kuvassa piirrettyja hahmoja eri tilantaissa. Kaksi nuorta, joiden taustalla rahapeliautomaatti. Kaksi aikuista pöydän ääressä, toisella tietokone. Lapsia leikkimässä, maassa leluja ja huumeneula Pariskunta istuu sohvalla. Nainen on raskaana.

Haluamme vaikuttaa erityisesti seuraaviin teemoihin tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja.

Tavoite 1: Ehkäisevä päihdetyö toteutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa 

 • Hyvinvointialue tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä ja huolehtii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
 • Hyvinvointialueiden tulee myös lisätä ja tukea ehkäisevän päihdetyön osaamista tehtävissään.
 • Ehkäisevä päihdetyö ei keskity vain alkoholiin ja tupakkatuotteisiin, vaan siihen kuuluvat myös rahapelaaminen, huumeet ja lääkkeet.

Tavoite 2: Hyvinvointialueen rakenteet ja hallinto edistävät ehkäisevää päihdetyötä

 • Hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä on esittää ja edistää ehkäisevää päihdetyötä hallinnossaan.
 • Ehkäisevää päihdetyötä tulee johtaa ja sille on luotava rakenteet. 
 • Hyvinvointialueille nimetään ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, joka toimii yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
 • Hyvinvointialueille nimetään järjestökoordinaattori, joka hoitaa vakituisesti järjestöyhteistyötä. 
 • Hyvinvointialueen strategiassa näkyy ehkäisevä päihdetyö ja järjestöjen merkitys.
 • Ehkäisevän päihdetyön rooli osana sosiaalisesti kestävää kehitystä tunnistetaan.

Tavoite 3: Asukkaat ja järjestöt osallistuvat hyvinvointia edistävään työhön 

Hyvinvointialueiden tulee lain mukaan edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotta päihdehaitat vähenisivät. 

 • Alueellista Pakka-mallia toteutetaan yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
 • Järjestökoordinaattorin työ tukee osallisuutta ja mahdollistaa kuntalaisten ja järjestöjen osallistumisen sote-palvelujen kehittämiseen.

Tavoite 4: Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yli sektorirajojen 

 • Hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia toimien yhteensovittamisesta kunnan, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja yhteisöjen kanssa. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, työllisyyden hoidon ratkaisuissa, vapaa-ajan ja kulttuuripalveluissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on työtä usein juuri yhdyspinnoilla. Järjestöt kohtaavat ja tukevat niitä ihmisiä, joilla on suurin riski pudota palvelujärjestelmien ulkopuolelle. 
 • Varmistetaan, että eri ikäryhmien tarpeet huomioidaan aina lapsista ikääntyviin. Huomioidaan myös läheisten tarpeet.
 • Huomioidaan ehkäisevä päihdetyö alueellisissa opiskeluhuoltosuunnitelmissa. Varmistetaan, että opiskeluhuoltolain mukainen yhteisöllinen ja ehkäisevä työ jatkuu koulujen ja opiskeluhuollon yhteistyönä. 

Ilmoittaudu hyvinvoinnin puolestapuhujaksi!

Tule mukaan kampanjaamme. Tarjoamme tietoa, ratkaisuehdotuksia ja aineistoja ehkäisevän päihdetyön edistämisestä.

Tule mukaan!
Piirroskuvassa kaksi aikuista pöydän ääressä. Toisella tietokone.