Piirroksessa eri ikäisiä ihmisiä puistossa.

Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista

Kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Ehkäisevä työ kannattaa.

Kuntavaalit


13.6.2021

Äänesta ja vaikuta

Jokaisella on oikeus voida hyvin

Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla. Me ansaitsemme kuntia, jossa mahdollisimman moni voi hyvin.

Ehdokas – Ilmoittaudu hyvinvoinnin puolestapuhujaksi!

Kuntavaalikampanjassa tarjoamme tietoa, ratkaisuehdotuksia ja aineistoja ehkäisevän päihdetyön edistämisestä.

Tule mukaan!
Piirroskuvassa kaksi aikuista pöydän ääressä. Toisella tietokone.

Tilaa Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje!

Tilaa kerran kuussa ilmestyvä Ehkäisevän päihdetyön TEEMA -uutiskirje. Se on suunnattu erityisesti kuntien ja järjestöjen toimijoille.

Tilaa uutiskirje