Päihdepalvelujen yhteiskunnalliset haasteet -raportti 2021

Päihteitä käyttävien erityistarpeet tulee huomioida sote-palveluita kehitettäessä

Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet -raporttiin koottua tietoa voidaan käyttää palvelujärjestelmän kehittämisen tukena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Uudistuksessa palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja vahvistetaan ongelmia ja sairauksia ehkäisevää työtä. Palvelujen integraatio sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että perus- ja erityistason kesken on tärkeää etenkin päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten auttamisessa.

Lue THL:n tiedote ja raportti tästä