Päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen lausuntokierroksella

Taustaa:

STM:n hankkeessa on ollut tarkoitus uudistaa mielenterveys- ja päihdelainsäädännön palvelujen järjestämistä koskeva sääntely vielä tämän hallituskauden aikana. Tarkoitus on ollut siirtää ns. vapaaehtoisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen sääntely mielenterveyslaista ja päihdehuoltolaista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Samalla on pyritty parantamaan kyseisten palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja palvelujen kokonaisuutta.

Lisäksi mielenterveyslain sekä päihdehuoltolain palveluita koskeva sääntely kumottaisiin lukuun ottamatta tahdon vastaisen hoidon sääntelyä, minkä uudistaminen ei sisälly tähän hankkeeseen. Valmistelu toteutetaan virkatyönä.

Hanke on hyväksytty Eduskunnan syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelmaan. Arvioitu esittelyviikko on 37/2022. Uudistus on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lue valmisteluista lisää tästä.

Kansallinen verkostopäivä 4.4.2022: Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen dioja voi lukea tästä.

mm STM:n päihdelainsäädännön muutosehdotuksia ja päihdeasiamiehen kommentteja niihin.

Etelä-Suomen yhteistyöalue 3.5.2022 tilaisuudesta voi lukea tästä mm päihdeasiamiehen kommentteja lakiehdotukseen otsikolla Mitä on hyvä pääsy päihdepalveluihin?

Hallituksen esityksen luonnos on annettu 29.4. lausuntokierrokselle. Löydät lausuntopyynnön tästä lausuntopalvelusta Ota kantaa, vastausaikaa on 10.6. klo 16. asti.