Aiemmat kokemukset sote-palveluista vaikuttavat avun hakemiseen päihdepalveluista

Päihdeasiamiestoiminnan teettämässä selvityksessä tarkastellaan asiakkaiden kertoman pohjalta, mitä ongelmia ja kannustimia päihdepalveluihin hakeutumiseen liittyy ensimmäisellä hakukerralla. Selvitystä varten haastateltiin 15 päihdepalveluihin tai matalan kynnyksen palveluihin hakeutunutta asiakasta kuudella eri kokoisella paikkakunnalla. Lisäksi haastateltavana oli kuusi työntekijää päihdepalveluista ja täydentävistä palveluista.

Selvitys vahvistaa muun muassa seuraavia tavoitteita

–          Päihdepalveluihin hakeutumista tulee helpottaa mm. eri toimijoiden yhteistyöllä

–          Päihteiden käyttäjää on kohdeltava kunnioittavasti

–          Päihteiden käyttö ei saa estää mielenterveyspalveluiden eikä neuropsykiatrisen hoidon saantia

–          Palveluja on annettava tarpeen pohjalta, nopeasti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti

–          Palveluiden yhdenvertaisuutta tulee parantaa valtakunnan tasolla

 

Lue lisää selvityksestä tästä.

Lisätietoja Tuula Sillanpää, päihdeasiamies, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puhelin 050 4774325 tai tuula.sillanpaa@ehyt.fi