Päihdetilastollinen vuosikirja 2022

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022 Alkoholi ja huumeet (julkari.fi) tarjoaa laajan tietoperustan alkoholipolitiikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Vuosikirjan tiedot tukevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita Suomen alkoholi- ja huumetilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Lisäksi vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, kuten

  • alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä
  • alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista
  • päihdepalveluista
  • päihde-eläkkeistä
  • päihdekuolemista
  • päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta
  • alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä
  • alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta

Katso myös THL:n 30.1.2023 julkaisema tiedote tästä linkistä (thl.fi).