Mitä on ehkäisevä päihdetyö?

Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ehkäisemällä sekä vähentämällä päihde- ja pelihaittoja.

Piirroskuvassa kaksi ikäihmistä istuu puistonpenkillä.

Mitä on ehkäisevä päihdetyö?

EHYT ry:n aluekoordinaattori Heli Vaija kertoo, mitä ehkäisevä päihdetyö on.

Miksi ehkäisevä päihdetyö on korvaamattoman tärkeää?

THL:n johtava alkoholiasiantuntija Thomas Karlsson vastaa.

Video: Antti Kirves / EHYT ry

Ehkäisevän päihdetyön piiriin lasketaan alkoholi, nikotiinituotteet ja huumausaineet – sekä päihderiippuvuuden tapaista riippuvuutta aiheuttava rahapelaaminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden ja rahapelien kysyntää, saatavuutta sekä päihteiden ja rahapelien käytöstä syntyviä haittoja.

Tavoitteena on ehkäistä erityisesti lasten ja nuorten päihteidenkäyttöä ja rahapelaamista sekä lykätä päihde- ja rahapelikokeilujen aloittamista. Ehkäisevällä päihdetyöllä ehkäistään myös aikuisten päihteiden ja rahapelien riskikäyttöä sekä niiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Toiminnalla lisätään päihteiden ja rahapelien käyttöön liittyvien ilmiöiden ymmärrystä ja hallintaa.

Ehkäisemällä vähennetään sairauksia ja riskejä

Päihteiden käyttö vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi alkoholin ja tupakan tiedetään olevan yhteydessä lukuisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin sekä syöpään.

Päihteidenkäytöstä ja rahapelaamisesta voi aiheutua haittoja sekä päihteitä ja rahapelejä käyttäville henkilöille, että heidän lähipiirilleen ja koko yhteisölle. Ehkäisevä päihdetyö vaikuttaa siten yksilöön, hänen lähisuhteisiinsa, paikallisyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä ja rahapelejä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin. Työllä vaikutetaan myös päihteiden ja rahapelien käyttöön ja käyttötapoihin. Työn menetelmät ja kohteet valitaan sen mukaan, mitkä ovat parhaat keinot saada aikaan muutosta parempaan. Ehkäisevä päihdetyö onkin osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Ehkäisevän päihdetyön perustana on laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Lain toimeenpanoa ohjaa ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (2015–2025), joka löytyy täältä. Onnistunut ehkäisevä päihdetyö edellyttää monelle hallinnonalalle ja yhteiskunnan sektorille ulottuvaa yhteistyötä.

Ehkäisevässä päihdetyössä ovat mukana viranomaiset, järjestöt, yhteisöt ja yritykset. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia, sillä jokainen voi hankkia tietoa päihde- ja peliongelmista sekä niiden ehkäisemisestä ja halutessaan virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa, joka tukee ehkäisevää päihdetyötä.