Hukki Minna

Ledningsgruppens sekreterare
040 845 3384 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Jag sköter om praktiska ärenden inom personaladministrationen och är sekreterare för ledningen.