Onko oikein, että järjestöjä rahoitetaan rahapelituotoilla, joista osa tulee ihmisiltä, joilla on peliriippuvuus?

Ei ole oikein, että mitään toimintaa rahoitetaan riippuvaisten kustannuksella. Näin kuitenkin tapahtuu kaikkien laillisten, mutta osalle riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden ja aineiden kohdalla, joiden käytöstä kerätään rahaa yhteiskunnallisiin tarkoituksiin esimerkiksi verotuksen kautta.

Höyrystyneeseen lasiin sormella piirretty kysymysmerkki.

Alkoholin ja rahapelaamisen osalta päättäjät ovat katsoneet paremmaksi, että haittoja aiheuttavien toimintojen tuotot palautetaan yhteiskunnalle esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, kuin että ne olisivat yksityisen ja kansainvälisen voitontavoittelun kohteena.

Haitatonta rahapelijärjestelmää ei ole olemassa missään päin maailmaa. Suomessa rahapelaaminen on julkisesti organisoitua ja säädeltyä toimintaa ja järjestelmän tavoite on rajoittaa rahapelihaittoja.

Rahapelaamisen tuotot on poliittisilla päätöksillä ja lainsäädännöllä ohjattu erilaisiin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, kuten erilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien kansalaisjärjestöjen tukemiseen. EHYT pitää tärkeänä, että rahapelituottoja saavat järjestöt myös omalla toiminnallaan osallistuvat rahapelihaittojen ja -riippuvuuden ehkäisyyn.

EHYTin rahoituksesta valtaosa anotaan sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustuksina. Näillä avustuksilla teemme päihde- ja pelihaittoja ehkäisevää työtä eri ikä- ja kohderyhmissä koko Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö saa järjestöjen avustuksiin käytettävät rahat Veikkauksen tuotoista. Veikkauksen tuottojen jakoperusteet eri ministeriöille määritellään arpajaislaissa (23.11.2001/1047).

EHYTin osalta ministeriössä avustusten myöntämistä ja valvontaa toteuttaa itsenäinen valtionapuviranomainen eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. EHYT ei voi vaikuttaa valtionavustusjärjestelmään, emmekä myöskään saa minkäänlaista rahoitusta suoraan valtion rahapeliyhtiöltä eli Veikkaukselta.

Järjestelmä on aikoinaan ollut kansalaisjärjestöjen kannalta erinomainen, mutta nyt siihen tarvitaan korjauksia, jotta pelihaittoja pystytään ehkäisemään tehokkaammin. Rahapelijärjestelmän valvonta ja tuotonjako tulee eriyttää entistä selkeämmin ja omistajaohjausta on vahvistettava rahapelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta. Lisäksi on myös purettava rakenteita, joissa edunsaajia käytetään Veikkauksen ja rahapelaamisen markkinoinnissa ja mainostamisessa.

Arpajaislaki on uudistunut vuoden 2022 alussa. EHYT on tehnyt suositukset lakiuudistuksen toteuttamiseen.