Mitä EHYT tekee? Mitä saatte aikaan?

EHYT on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. EHYTin tavoitteena on ehkäistä alkoholista, huumeista, tupakoinnista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja eri väestöryhmissä ja vahvistaa niitä tekijöitä ihmisten arjessa, jotka suojaavat päihteisiin liittyviltä riskeiltä.

Ihmisiä Oodi-kirjaston edessä.

EHYT ylläpitää muun muassa päihteettömiä Elokolo-kohtaamispaikkoja, joihin tehdään vuosittain noin 50 000 käyntiä. Päihdeasiamiestoimintamme neuvoo ja auttaa päihdehoitoon ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Ympärivuorokautisessa Päihdeneuvontapuhelimessa (0800 900 45) päihdetyön ammattilaiset vastaavat vuosittain noin 7 000 puheluun, joissa kaivataan keskusteluapua omaan tai läheisen päihteiden käyttöön liittyvissä huolissa.

Koulutamme työyhteisöjä sekä autamme työpaikkoja päihdeohjelmien tekemisessä ja viemisessä käytäntöön. EHYTin rahapelihaittojen ehkäisytyössä muun muassa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan puheeksi rahapelaaminen ja tunnistamaan riskipelaaminen

Vuonna 2019 EHYT kohtasi yli 30 000 oppilasta, ammattilaista ja vanhempaa nuorten päihde- ja pelikasvatuksen kysymyksissä. EHYTin BuenoTalk-toiminnassa (buenotalk.fi) nuoria kohdataan sosiaalisen median kanavissa ja Muruset-nettimummolan kautta. Nuorisoalan toimijoille tarjotaan koulutusta ja osaamista nuorisoalan osaamiskeskuksissa.

Nuorten nikotiinin käyttöä ehkäistään muun muassa Nuuska-agentti-toiminnalla. EHYT tuottaa materiaalia ja kouluttaa myös kannabiksen haitoista.

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä kuntien sekä muiden järjestöjen kanssa. Eri puolilla Suomea työskentelevät aluetyön asiantuntijamme tuovat ehkäisevän päihdetyön osaamista, neuvontaa ja koulutusta kuntien eri toimijoille. EHYTillä on 115 jäsenyhdistystä, joiden toimintaa tuemme muun muassa myöntämällä toimintatukea.

EHYT koordinoi valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa (ept-verkosto.fi) johon kuuluu yli 50 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Verkostossa tehdään yhteiskehittämistä, koulutusta, kampanjoita ja vaikuttamistoimintaa. Tunnetuimpia verkoston kampanjoista ovat Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko.

EHYT kouluttaa, viestii, keskustelee, tuottaa materiaalia ja kehittää menetelmiä, tietoa ja apua eri-ikäisten suomalaisten ja yhteisöjen terveiden elämäntapojen pohjaksi. Hanketoiminnalla kokeilemme ja kehitämme uusia toiminnan muotoja, kohtaamme uusia kohderyhmiä ja nostamme esiin ajankohtaisia teemoja.

EHYTin toiminta nojaa tutkittuun tietoon, toimintaympäristön tuntemiseen ja sen muutosten aktiiviseen seuraamiseen. EHYTin laajasta toiminnasta löytyy tietoa verkkosivuiltamme sekä vuosikertomuksista. EHYT on keskeinen järjestötoimija myös kansallisen Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman (thl.fi) toteuttamisessa.