Miksi puolustatte monopoleja, kuten Alkoa tai Veikkausta?

Alkoholista ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle voidaan ehkäistä tehokkaasti rajoittamalla saatavuutta, hintaa ja markkinointia[1]. Haittoja ehkäisemällä tuetaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Juna Pasilan juna-aseman edustalla.

Valtiollisella toimijalla ei ole ensisijaista intressiä tuottaa alkoholin tai rahapelien myynnillä voittoa, ja haittoja on helpompi keskittyä ehkäisemään, kun toimijoita on vain yksi. Siksi monopolia oikein käytettynä pidetään tehokkaana keinona vähentää alkoholista ja rahapelaamisesta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi yhteisvaroin ylläpidettävälle sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmälle, työelämälle tai turvallisuusalalle.

Yksinoikeusjärjestelmä tai lain hyvä aikomus eivät itsessään riitä ehkäisemään ja vähentämään alkoholi- ja rahapelihaittoja, vaan yksinoikeutta tulee toteuttaa siten, että toiminnan keskiössä on haittojen ehkäisy eikä tuottojen maksimointi. Omistajalla eli Suomen valtiolla on tässä tärkein vastuu.

Suomi ei ole maailmassa ainut maa, jossa on alkoholimonopoli ja rahapelimonopoli. Myös Ruotsissa, Norjassa, Islannissa sekä eri puolilla Kanadaa ja Yhdysvaltoja sovelletaan valtiollisia alkoholimonopoleja. Alkoholimonopolista luopuneilla alueilla on todettu, että siirtyminen yksityiseen myyntiin lisää monopolin piirissä olleiden juomien myyntiä ja kokonaiskulutusta.

Ei ole olemassa takeita siitä, että lisenssipohjainen rahapelijärjestelmä toimisi paremmin rahapelihaittojen ehkäisyssä, kuluttajansuojan takaamisessa tai rahapelaamiseen liittyvän rikollisuuden torjunnassa.

Yhtenä vertailumaana voimme tarkastella Ruotsia, joka siirtyi lisenssijärjestelmään vuoden 2019 alussa ja jossa kokemukset uudesta järjestelmästä ovat varsin ristiriitaisia. Ruotsissa ongelmia ovat aiheuttaneet muun muassa aggressiivinen rahapelien markkinointi sekä se, että kaikkea rahapelaamista ei ole onnistuttu kanavoimaan laillisille pelintarjoajille vaan mukana on myös laittomia toimijoita[1].

[1] Spelreklam och marknadsföring, luettu 23.6.2020; Spelbolag med svensk licens omsatte 24,8 miljarder kronor under 2019, luettu 23.6.2020.