Kuka valvoo toimintaanne ja rahankäyttöänne? Mihin käytätte rahanne?

EHYTin toiminnasta noin 90–95 prosenttia rahoitetaan erilaisilla avustuksilla. Suurin rahoittaja on valtio, mutta joissain toiminnoissa rahoittajia ovat säätiöt, kunnat tai Euroopan unioni. Avustuksia haetaan aina tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka kuvataan hakemuksessa.

Kuusenkerkkä

Avustuksen käyttöä valvoo sen myöntänyt taho omien ehtojensa ja kriteereidensä mukaan.

Valtion avustusten käyttö on läpinäkyvää. Tiedot haetuista ja myönnetyistä avustuksista sekä avustusten käyttöön liittyvät asiakirjat ovat julkisia. EHYTin rahoituksesta valtaosa (noin 80 prosenttia) tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa avustusten käyttöä hallinnoi ja valvoo itsenäinen valtionapuviranomainen STEA. STEAn sivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa avustusten haku- ja käyttöehdoista.

Kaikki STEA-avustukset haetaan vuosittain jokaiseen toimintamuotoon erikseen ja avustusehdotukset tulevat loppuvuodesta. Avustusten käytöstä raportoidaan sekä toiminnassa saavutettujen tulosten että rahan käytön osalta. STEA tekee myös tarkastuksia avustuskohteisiin. Päätökset avustuksista perustuvat seurantatietoihin ja hakemuksiin. Esimerkiksi vuonna 2019 EHYT toimitti STEAlle kolme tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä, yhden väliraportin, yhden loppuraportin sekä kaksitoista vuosiselvitystä. Raporteista saadut pisteet olivat selvästi yleisen keskiarvon yläpuolella.

EHYT on rekisteröity yhdistys, ja sen toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslakiin. EHYT hakee ja käyttää avustuksia sääntöjenmukaiseen toimintaan, kuten terveyden edistämiseen, päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen päihdekysymyksissä. EHYT toimii koko maassa, koko väestön ja eri ikäisten parissa.

Järjestöjen toiminnan keskeisin valvoja on sen jäsenistö. EHYTin jäsen voi olla yhdistys tai säätiö, joka hyväksyy järjestön tarkoituksen ja haluaa toimia sen sääntöjen mukaisesti. Yhdistyksen kokous (eli jäsenistä koostuva edustajakokous) pidetään joka kolmas vuosi ja sen tehtävänä on arvioida EHYTin toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta.

Yhdistyksen kokous nimittää valtuuston, jonka kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Valtuusto käsittelee kokouksissaan edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lisäksi EHYTin toimintaa valvoo hallitus, jonka lakisääteinen tehtävä on muun muassa huolehtia siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

EHYTin toimintaa seurataan sisäisesti keräämällä jatkuvasti seurantatietoa toiminnasta ja tuloksista sekä tekemällä arviointia toiminnasta. Toiminnasta raportoidaan muun muassa vuosikertomuksella, ja työn tuloksista viestitään vuoden ympäri aktiivisesti. EHYTin johtoryhmä seuraa, että järjestölle asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita noudattaen.