Kuinka rahoitatte toimintanne?

EHYTin toiminnan rahoituksesta lähes 80 prosenttia tulee valtionavustuksina sosiaali- ja terveysministeriöltä. Avustuksia jakaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Perhe kädet yhdessä ulkona.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

STEA myöntää avustuksia hakemusten perusteella vuosi kerrallaan. Avustukset on käytettävä siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on haettu ja myönnetty.

Avustushakemuksessa kerrotaan suunniteltu toiminta, sen tavoitteet ja talousarvio koko hankkeen tai toiminnan keston ajalta. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että avustuksen käyttötarkoitus on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä, avustusten myöntäminen on perusteltua avustusten käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta ja että avustus kohdistuu STEAn strategian mukaiseen toimintaan (stea.fi).

EHYTin saamat avustukset on myönnetty eri käyttötarkoituksiin ja ne tulee käyttää kunkin avustuspäätöksen mukaisesti. Avustuksia ei siis myönnetä yhtenä isona kokonaisuutena vaan jokaisella avustuksella on oma käyttötarkoitus ja tavoitteensa. Avustuksen saaja ei voi jälkikäteen itse muuttaa avustuksen kohdistamista avustuspäätöksestä poikkeavaan toimintaan.

Tarkan avustusvalmistelun lisäksi STEA valvoo avustusten käyttöä tuloksellisuusselvitysten ja vuosiselvitysten, sekä tarvittaessa erillisten tarkastusten avulla. Vuonna 2019 EHYT sai rahoitusta yhteensä 13 avustuskohteeseen. EHYTille myönnetyt avustusten määrät ja käyttötarkoitukset löytyvät stea.fi -sivuilta. STEAn sivuilta löytyy myös tietoa avustusten käyttöehdoista, valvonnasta ja hakemisesta.

Pieni osa EHYTin rahoituksesta (noin 5 prosenttia) tulee esimerkiksi koulutuksista perittävistä maksuista, lahjoituksista tai pienimuotoisesta varainkeruusta, jolla katetaan osittain toiminnan kuluja.

Muiden avustusten osuus EHYTin rahoituksesta on noin 15 prosenttia. Avustuksia ovat myöntäneet muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan unioni, Brita Maria Renlunds minne ja Helsingin kaupunki. Lisätietoa EHYTin rahoituksesta löytyy verkkosivultamme ja vuosikertomuksesta.

EHYT on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Yleishyödyllisyys tarkoittaa sitä, että yhdistys toimii yksinomaan yleiseksi hyväksi, eivätkä sen toimintaan osallistuvat hyödy siitä taloudellisesti. (TVL 22 §). Yhdistyslain (5 §) mukaan yhdistys saa harjoittaa vain sellaista ansiotoimintaa, joka on määrätty sen säännöissä, joka liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai joka on taloudellisesti vähäarvoista.