Aluevaalit

Piirroskuvassa ihmisiä kävelemässä kaupungilla.

Mistä aluevaaleissa on kyse?

Tammikuun 23. päivänä ensimmäistä kertaa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan päättäjät eli aluevaltuutetut, jotka käyttävät valtaa meitä kaikkia läheisesti koskettavissa asioista kuten esimerkiksi terveydenhoidossa ja vanhusten hoivassa.

Yleisesti aluevaltuutetut päättävät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Heidän päätöksensä vaikuttavat lähes kaikkien alueella asuvien kansalaisten arkeen. Ne koskevat suurta osaa suomalaisten julkisten palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Konkreettisesti aluevaltuutetut voivat päättää esimerkiksi siitä, missä terveyskeskukset ja sairaalat sijaitsevat, missä määrin niitä ulkoistetaan ja miten lääkäriin tai hoitajaan saa yhteyden. Valtuutettujen päätösvallassa on kahdensuuntaisia rajauksia. He eivät voi vaikuttaa alueella käytettävissä olevan rahamäärän kokoon, ainoastaan rahojen jakamiseen. Rahat tulevat lähes kokonaan valtiolta.

Hyvinvointialueiden valtionrahoituksen yhdeksi lisäperusteeksi on suunniteltu erilaisia HYTE-kertoimia. HYTE-kertoimen tarkoituksena on kannustaa ja tukea toteuttamaan toimia, jotka kohdistuvat erityisesti kansansairauksien ehkäisyyn, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen.

Lisäksi monia sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen kysymyksiä raamittaa lait ja asetukset aina perustuslaista lähtien. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa jatkossa myös hyvinvointialueita. Hyvinvointialue tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä ja huolehtii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Monella hyvinvointialueella aluevaltuutetut joutuvat tekemään päätöksiään haastavassa tilanteessa. Samalla kun ihmiset ikääntyvät, palvelujen tarve ja kustannukset kasvavat. Toisaalta väestö vähenee ja siten myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstöpula pahenee.

Miksi aluevaalit järjestetään?

Aluevaalit järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi (sote-uudistus), joka siirtää vastuun muun muassa sairaanhoidon, sosiaalitoimen, vanhusten hoivan ja pelastustoimen järjestämisestä kunnilta niin sanotuille hyvinvointialueille. Aluevaalit järjestetään kaikkialla muualla Suomessa paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaan maakunnassa.

Edellä mainituista asioista eivät siis jatkossa päätä kunnanvaltuutetut kunnan tasolla, vaan aluevaltuutetut laajemman hyvinvointialueen tasolla. Muutos on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista.

Mitä ovat hyvinvointialueet?

Hyvinvointialueet vastaavat pääosin nykyisiä maakuntia. Uudenmaan maakunta on kuitenkin jaettu neljään hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueita on 21. Niiden lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa alueen vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista. Ahvenanmaan maakunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin.

Järjestöt tarjoavat tukea ja osaamista hyvinvointialueille


Järjestöt voivat toimia monin tavoin hyvinvointialueiden tukena ehkäisevässä päihdetyössä. Videolla haastateltavana Kristiina Soots, Järvenpään kaupungin palvelualuejohtaja.