Vi söker utbildare för att dra lektioner i Spelkunskap i grundskolan

EHYT rf är en nationell sakkunnig- och medborgarorganisation, vars uppgift är att förebygga problem orsakade av tobak, alkohol, droger samt spelande.

Spelar du dataspel, surfar du på discord? Förebyggande rusmedelsarbete EHYT anställer nya spelfostrare för lektionsarbete i grundskolor.

Har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga? Känner du spelvärlden som dina egna fickor? Nu söker vi nya utbildare för att dra lektioner i Spelkunskap för åk 1–9. Utbildarna drar även föräldrakvällar samt personalmöten för skolornas personal under samma tema. Mängden jobb varierar under skolåret beroende på skolornas bokningar, arbetet är i form av kortjobb. Kom med till vårt utbildarnätverk!

Område
Nu söker vi svenskspråkiga/tvåspråkiga utbildare bland annat till Åbo-nejden, Lojo, Raseborg, Lovisa, Huvudstadsområdet samt Österbotten.

Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna diskuteras balansen mellan digitalt spelande, andra intressen och förpliktelser. Eleverna lär sig även om för- och nackdelar kopplat med spelandet. På föräldrakvällen och personalmöten diskuteras vikten av fostrarnas insats i spelfostran såväl i skolan som hemma, samt den roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv.  

Alla spelar inte och lektionerna är byggda på ett sätt som ger alla elever möjligheten att medverka i diskussionerna. Från och med åk 5 ingår diskussioner om sociala medier i undervisningen.

Av utbildarna i Spelkunskap förväntar vi oss: 

  • erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar 
  • erfarenhet av att undervisa eller utbilda/leda grupper
  • eget spelintresse, goda kunskaper inom digitalt spelande och sociala medier
  • sociala färdigheter och förmåga att fungera även i krävande gruppsituationer 
  • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-16 samt enligt behov kvällstid (föräldrakvällar)
  • beredskap att resa till olika skolor

Som fördel ser vi: 

  • kännedom om skolvärlden 
  • möjlighet till bil underlättar arbetet som utbildare (inget krav)

Jobbet passar bra studerande eller personer med en flexibel tidtabell, dvs. kan jobba både dag- och kvällstid. Utbildaren skall vara beredda att resa till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa. Rese- och övernattningskostnader ersätts och dagtraktamente betalas enligt Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamente och kilometerersättningar.

Spelfostran i ett nötskal
Spelfostran är som fostran i allmänhet.  Att visa intresse, lyssna på ungdomarnas tankar och behov och stöda hen till att kunna göra bra val i sitt liv.  Detta är viktigt i förebyggande av spelrelaterade utmaningar. Den digitala spelvärlden är rätt okänd för många vuxna. Via föräldrakvällar och personalmöten kan vi tillföra nyttig information om spelvärlden, motiven för spelandet och minska hotbilder som lätt förknippas hemma med spelandet. De unga har ofta nytta av att reflektera kring språkbruk, känslor, tids- och livshantering, åldersgränser och det man lär sig via spel. Det är viktigt att spelande förblir en positiv och rolig hobby.

Läs mer: Information om spelfostran

Spelkunskap -lektioner och föräldrakvällar för lågstadieskolor

Spelkunskap – lektioner och föräldrakvällar för högstadieskolor | EHYT rf

Utbildning och webbinarium 2-3.9. och 9.9.2021
Innan du börjar ditt arbete som utbildare hos EHYT kommer du att delta på en 2-dagars utbildarutbildning som är OBLIGATORISKUtbildningen ordnas i Helsingfors 2-3.9.2021 med hänsyn till Corona restriktioner. I grundutbildningen ingår lektioner i Spelkunskap, föräldrakvällar samt personalskolningar. Du kommer även att delta på distans på ett Webinarium onsdagen 9.9.2021 (ca 2 h kvällstid).

Vi ersätter resekostnader och erbjuder även övernattning vid behov. Fortbildning ordnas under åretsgång fortgående och vi stöder skolarbetet och ger rätta redskap enligt behov. 

Arbetet är i form av korttidsjobb
Mängden jobb varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. För lektionerna betalas arvode 20€/45 min. per lektion (oftast 5 lektioner/skoldag), föräldrakvällar 100€/90 min., personalutbildningar 50€/50 min, samt resekostnader och dagtraktamente.

De personer som väljs till utbildare kommer att jobba med minderåriga och skall därmed uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). 

Blev du intresserad? Fyll i din ansökan senast 13.6.2021. Kom ihåg att tillägga din CV!  Vi går igenom ansökan redan under rekryteringen så var snabb.

Ansökningsblanketten: FYLL I ANSÖKAN


EHYT rf är en rökfri arbetsplats. 

Information och kontakt:
Utbildningsplanerare Annukka Såltin, annukka.saltin(a)ehyt.fi, tel. 050 435 4248